licensetoheal-bruins

Schouw: ‘Constructieve dialoog politieke jongeren voortzetten’

24 mei 2019

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderschrijft het belang van de ronde tafelbijeenkomsten die License to Heal wil continueren. De politieke jongerenorganisatie wil via een brede dialoog komen tot een duurzaam model van medicijnontwikkeling.

Donderdag presenteerde License to Heal een rapport aan minister Bruins van Medische Zorg. De jongeren formuleerden aanbevelingen op basis van ronde tafelgesprekken die de jongeren vanaf 2017 voerden met ziekenhuizen, artsen, patiënten, verzekeraars en geneesmiddelenbedrijven. Ook het CBG, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS zaten aan tafel.

Enige manier
‘Constructieve dialoog met alle betrokken stakeholders is de enige manier om te komen tot een duurzaam model van medicijnontwikkeling’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Dus het is heel goed dat de politieke jongeren zich hier energiek voor inzetten. Hervormingen zijn hard nodig. Niet alleen om het systeem betaalbaar te houden, maar ook om veelbelovende ontwikkelingen als gen- en celtherapie daadwerkelijk bij de patiënt te krijgen, en in te spelen op personalised medicine in brede zin.’

Toegang

Betaalbaarheid is een centraal thema van License to Heal. Ontwikkeling van nieuwe prijsmodellen, zoals
pay for performance, kan daarbij een belangrijke rol spelen. Daarnaast kan eerdere toelating van nieuwe medicijnen tot de markt, onder heldere voorwaarden, de kapitaalkosten van medicijnontwikkeling drukken én patiënten eerder toegang geven, stelt License to Heal. De Vereniging zet zich graag in voor beide vernieuwingen. Ook het voorstel van de jongeren om meer centrale regie te voeren op registers, waarin de resultaten van behandelingen worden bijgehouden, kan rekenen op steun van de Vereniging, die hier al langere tijd voor ijvert.

Anticiperen

‘Zo staan er allerlei goede ideeën in dit manifest’, zegt Schouw, ‘zoals het plan om de Horizonscan actiever in te zetten, om beter te kunnen anticiperen op geneesmiddelengroepen die in aantocht zijn. Ook het investeren in nieuwe, kleinschaliger klinische onderzoeken kan interessant zijn.’

Transparantie

De jongeren stellen ook voor om meer transparantie te creëren over kostenopbouw van medicijnontwikkeling, met name als er in de vroege fase publiek geld in is geïnvesteerd.
Schouw: ‘Een begrijpelijke vraag, maar die transparantie kent zijn beperkingen, omdat geen enkel beursgenoteerd bedrijf tot op productniveau inzicht geeft in de kosten, vanwege concurrentiegevoeligheid. Op globaal niveau is die helderheid er overigens wél. De jaarverslagen van de bij ons aangesloten bedrijven maken al het nodige duidelijk. En Gupta Strategists publiceerde onlangs een helder rapport hierover.’

Over License to Heal

In License to Heal werken tien politieke jongerenorganisaties samen: CDJA, DWARS, Jonge Democraten, Jonge Socialisten, Jong en Liberaal, Oppositie, Perspectief, PINK!, ROOD en de SGP Jongeren. Samen zetten ze zich in voor betaalbaarheid en toegankelijkheid van medicijnen.

Rapport License to Heal