Biosimilars

Nieuwe behandelingen vragen om nieuw vergoedingssysteem

5 jun 2019

‘Met de komst van een nieuwe generatie geneesmiddelen, zoals gen- en stamceltherapie, is het nodig om het vergoedingssysteem aan te passen. De nieuwe behandelingen zijn zo afwijkend van gangbare medicijnen, dat ze aanlopen tegen grenzen van zorg- en vergoedingssystemen.’

 

Dat zegt Merit Boersma, woordvoerder van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in een artikel in de Telegraaf, in aanloop naar het Algemeen Overleg over het geneesmiddelenbeleid donderdag met minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Op de agenda staat onder andere de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen.

Revolutionair
‘Het huidige vergoedingssysteem is gericht op medicijnen die patiënten vaak langdurig moeten blijven gebruiken, soms hun hele leven’, zegt Boersma. ‘Bij gen- en stamceltherapie hebben we het over revolutionaire geneesmiddelen, waarbij de patiënt met één of twee behandelingen geneest. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar de nieuwe behandelingen vragen wel om een andere manier van vergoeden. We staan voor een wereldwijde uitdaging.’

Pay-for-performance
Volgens Boersma kunnen de soms dure gen- en stamceltherapieën op lange termijn juist kosten besparen. ‘Dat is niet alleen goed nieuws voor patiënten, maar ook voor de premiebetalers.’
‘Geneesmiddelenbedrijven staan open voor nieuwe of andere manieren van vergoeden, zoals pay-for-performance of vormen van gespreid betalen.’ De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen doet een beroep op minister Bruins om in de vergoedingsdiscussie ruimte te maken voor de nieuwe therapieën.

Duizend therapieën
Wereldwijd zijn er momenteel naar schatting duizend gen- en celtherapieën in ontwikkeling. De verwachting is dat er dit jaar drie van deze geavanceerde therapieën door het Europees Medicijnagentschap EMA worden goedgekeurd.

Artikel Telegraaf ‘Farma wil vergoeding gentherapie uitsmeren’

Infographic ‘Nieuwe generatie geneesmiddelen in ontwikkeling’