Hans van Loenen landschapeHans van Loenen (Biogen)

Workshop over medicijnontwikkeling dementie nu online

De 50 minuten durende workshop die Gerard Schouw en Hans van Loenen op 5 november gaven tijdens het Jaarevent Deltaplan Dementie staat nu online. Ook de onderliggende presentatie is terug te zien.

‘Blijven zoeken naar een goed medicijn tegen Alzheimer en andere varianten van dementie is niet alleen hard nodig vanwege al het menselijk leed dat er mee gepaard gaat’, zei Schouw.
Dat leed is onmiskenbaar, en het groeit. Momenteel zijn er zo’n 280.000 Nederlanders met dementie.
‘Dementie is ook de duurste ziekte’, vervolgde Schouw. ‘De Nederlandse zorguitgaven voor deze ziekte bedragen nu jaarlijks al ruim € 6 miljard. Dat is ongeveer gelijk aan het totale geneesmiddelenbudget in ons land. Genoeg reden dus om, samen met overheden en wetenschappers, te blijven zoeken naar een oplossing. Daarom is het mooi dat de overheid onlangs een ambitieuze Nationale Dementiestrategie presenteerde. Als geneesmiddelensector hebben wij een helder motto. Wij geven niet op, ook al is dit een taaie strijd.’

Meer maatwerk mogelijk

Hans van Loenen ging nader in op de stand van zaken bij medicijnontwikkeling. Dat deed hij aan de hand van een recent overzicht van Cummings, dat laat zien dat er 121 geneesmiddelen tegen dementie in de pijplijn zitten. Hét geneesmiddel tegen dementie is er overigens nog niet, hoewel er wel enkele middelen zijn die de ziekte of symptomen wat kunnen remmen.
‘We leren steeds meer en komen dus ook steeds dichter bij een adequaat middel tegen deze slopende ziekte’, zei Van Loenen. ‘Maatwerk komt in beeld. Welk medicijn moet je geven, in welke dosering, aan welke patiënt en op welk moment? Daar ontdekken we ieder jaar meer over. De voortschrijdende diagnostiek helpt ons daarbij. Tijdige diagnose is ontzettend belangrijk in de strijd tegen dementie.’

Video: workshop van Hans van Loenen en Gerard Schouw.

Overzicht van workshops en bijbehorende presentaties (zie workshop 20)

VIG Talk met GerardGerard Schouw (VIG)