Organisatie

Hier vindt u meer informatie over de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

VIG

Het bureau van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen houdt zich bezig met de disciplines life science & health, farmacie, gezondheidseconomie, recht, geneeskunde en communicatie.

De geneesmiddelensector is ondernemend en innovatief. De Vereniging heeft als doel de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten te bevorderen, een gunstig onderzoeksklimaat te creëren en de waarde van het innovatieve geneesmiddel uit te dragen.

Intensieve contacten
De Vereniging denkt mee over (toekomstige) wet- en regelgeving en zet zich in voor een effectieve registratieprocedure. Ook onderhoudt de Vereniging intensieve contacten met overheden en andere partijen die van invloed zijn op de marktomstandigheden. Daarnaast werken we intensief samen met alle betrokkenen in het zorgveld, waaronder patiëntenorganisaties. Gezamenlijk wordt continue bekeken hoe de patiënt een centrale rol kan innemen binnen deze innoverende sector. 

Groot netwerk
Als lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt u onderdeel uit van een groot netwerk aan kennis en ervaring. De Vereniging schept een platform waarin leden elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. In de diverse bestuurscommissies en vakgroepen krijgt u de mogelijkheid om samen met andere leden te werken aan de ontwikkeling en het imago van de sector. Hiermee helpt u te bouwen aan het vertrouwen in de geneesmiddelensector.

Internationaal
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is aangesloten bij de Europese brancheorganisatie van geneesmiddelenbedrijven EFPIA en de wereldwijde koepel voor farmaceutische bedrijven en brancheverenigingen IFPMA. De VIG onderschrijft de waarden en principes neergelegd in IFPMA’s gedragscode Ethos.

Kennisateliers
Naast de digitale nieuwsvoorziening organiseert de Vereniging regelmatig kennisateliers en andere bijeenkomsten. Hierin informeren de Vereniging, lidbedrijven en externe sprekers de verenigingsleden over actuele onderwerpen.

Leden
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is de brancheorganisatie van geneesmiddelenfabrikanten die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De Vereniging heeft ruim 40 leden, zie ledenlijst.

Wilt u onderdeel uitmaken van dit netwerk? Neem dan telefonisch contact op met Gerard Schouw, directeur van de Vereniging, via 070 313 22 11.