Procedures

Hier is meer informatie te vinden over de Oranje Hand Enveloppen en gedragsregels.

Procedures

 

Oranje Hand Enveloppe procedure
De zogeheten "Oranje Hand Enveloppen" vormen een waarschuwingssysteem voor artsen en apothekers als zij snel geïnformeerd moeten worden over geneesmiddelen die op de markt zijn, bijvoorbeeld over tot dan toe onbekende ernstige bijwerkingen, contra-indicaties of vermoedens van vervalsing. De Vereniging zorgt namens de Stichting Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak voor de uitvoering van deze dienstverlening. Er is een streng protocol opgesteld waarin snelheid en aard van de informatie zijn vastgelegd. Hieronder de officiële tekst van de procedure.

Lees meer >

 

Gedragsregels
De geneesmiddelensector is streng gereguleerd. Naast de wettelijke regels leggen de innovatieve geneesmiddelenbedrijven zichzelf beperkingen op, bijvoorbeeld ten aanzien van de omgang met dokters. Hierdoor worden maatschappelijk ongewenste situaties voorkomen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is nauw betrokken bij de totstandkoming van deze zelfregulering.

Lees meer >