Procedures

Hier is meer informatie te vinden over de Oranje Hand Envelop, Witte Hand Envelop en gedragsregels.

Procedures

Oranje en Witte Hand Envelop procedure

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft zijn beleid voor de Direct Healthcare Professional Communications (DHPCs) en de nationale implementatie van additionele risicominimalisatie-maatregelen aangepast.

Een van de wijzigingen is de invoering van de Witte Hand Envelop (WHE) en de invoering van Oranje Hand of Witte Hand logo op de DHPC.

 

Gedragsregels

De geneesmiddelensector is streng gereguleerd. Naast de wettelijke regels leggen de innovatieve geneesmiddelenbedrijven zichzelf beperkingen op, bijvoorbeeld ten aanzien van de omgang met dokters. Hierdoor worden maatschappelijk ongewenste situaties voorkomen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is nauw betrokken bij de totstandkoming van deze zelfregulering.