Publicaties

Lees hier de belangrijkste publicaties over ontwikkelingen rond geneesmiddelen.

Factsheet klinisch onderzoek

Publicatie 20 mei 2021: 'Facts and figures' over klinisch onderzoek in Nederland.

Lees meer

Visiedocument Young Innovators of Medicines 2021

Een nieuw begin in gedeeld vertrouwen. Breuk met het verleden.

Lees meer

Boston by the North Sea

The Netherlands has everything to become the medicine hub of Europe. Such a position makes our country ...

Lees meer

Boston aan de Noordzee

Nederland kan in Europa net zo’n medicijnhub worden als Boston is voor de Verenigde Staten. Dat maakt ...

Lees meer

Medicines Monitor 2021

Having a dialogue about medicines is only possible when there is clarity about facts and figures. That ...

Lees meer

Een jaar COVID-19 – vaccins en medicijnen

Binnen een jaar nadat de eerste Nederlander positief testte op COVID-19 waren er drie vaccins en twee ...

Lees meer

MedicijnMonitor 2021

Een constructieve dialoog over geneesmiddelen is alleen mogelijk als er helderheid is over feiten en ...

Lees meer

Actieplan infectieziekten

Acht voorstellen om de bedreigingen van nieuwe virussen en bacteriële infecties in te dammen. Met de ...

Lees meer

Inspiration Guide Sustainable Pharmaceutical Value Chain

The Inspiration Guide Sustainable Pharmaceutical Chain aims to help healthcare providers, organizations ...

Lees meer

Inspiratiegids Duurzame Farmacieketen

De Inspiratiegids Op weg naar een Duurzame Farmacieketen wil zorgverleners, organisaties en bedrijven ...

Lees meer

Toekomstagenda Geneesmiddelen

In de Toekomstagenda schetst de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) drie ambities voor de periode ...

Lees meer

Nederland als medicijnhub

Wat is nodig om productie en ontwikkeling van geneesmiddelen in ons land te stimuleren? Dat is de centrale ...

Lees meer

Leidraad Sluis

De Leidraad Sluis maakt inzichtelijk uit welke fasen en stappen een sluisprocedure bestaat. Het gaat ...

Lees meer

Deloitte studie

Toekomstbestendigheid Geneesmiddelensysteem.

Lees meer

ATMPs a guidebook for companies in the Netherlands

Guidebook advanced therapy medicinal products

Lees meer

Cell and gene therapy

Brochure about Advanced Therapy Medicinal Products. A new generation of medicines.

Lees meer

Zó werkt de geneesmiddelenzorg

Uitgave van Platform Zó werkt de zorg.

Lees meer

Cel- en gentherapie

Brochure over Advanced Therapy Medicinal Products. Een nieuwe generatie medische therapieën. 

Lees meer

Flyer 'Hoe maken we ons medicijnsysteem toekomstbestendig?'

Flyer over de toekomst van het medicijnsysteem.

Lees meer

Flyer Young Innovators of Medicines

Algemene flyer over de Young Innovators of Medicines.

Lees meer

Hoe wordt Nederland koploper op het gebied van klinisch onderzoek?

Folder met facts & figures en uitdagingen & oplossingen.

Lees meer

Medicines Monitor 2019 - 2020

The Innovative Medicines Association publishes the Medicines Monitor each year.

Lees meer

Samen in actie komen: een betere toekomst voor mensen met Alzheimer

Visiedocument ziekte van Alzheimer.

Lees meer

Manifest - Bouwen aan een gezondere toekomst voor Europa

In dit manifest voor Europa staat meer informatie over de standpunten van de Vereniging. 

Lees meer

Mens, Medicijn & Maatschappij 2018-2019

Mens, Medicijn & Maatschappij over value-based healthcare.

Lees meer

Op weg naar een doorbraak

Visie op personalised medicine

Lees meer

Medicines Monitor 2018

Having a dialogue about medicines is only possible when there is clarity about facts and figures.

Lees meer

MedicijnMonitor 2018

Een dialoog voeren over geneesmiddelen is pas mogelijk als er helderheid is over feiten en cijfers.

Lees meer

The Netherlands: Europe’s most attractive and innovative biopharmaceutical industry environment

Read all about the advantages of setting up your business in the Netherlands in this bidbook.

Lees meer

Flyer PharmInvestHolland

Stakeholders in de sector werken samen in het initiatief PharmInvestHolland.

Lees meer

Medicijnen op maat

Tabloid Medicijnen op maat (personalised medicine).  

Lees meer

Mens, Medicijn & Maatschappij editie 2017-2018

Dit verslag geeft een breed beeld van de maatschappelijke waarde van geneesmiddelen.

Lees meer

Medicines Monitor edition 2017

Annual Medicines Monitor with relevant recent key figures.

Lees meer

Economische footprint Nederlandse Geneesmiddelensector

PwC-rapport over de economische footprint van de sector.

Lees meer

MedicijnMonitor: nieuwe geneesmiddelen, langer leven

Jaarlijkse MedicijnMonitor met feiten en cijfers.

Lees meer

Medicines Agenda 2017-2021

With the Medicines Agenda the Dutch Association Innovative Medicines is reaching out to the incoming ...

Lees meer

Geneesmiddelenagenda 2017 - 2021

De geneesmiddelensector wil met de overheid, zorgverzekeraars, behandelaars en andere partijen in de ...

Lees meer

Op weg naar een nieuwe geneesmiddelenagenda

KPMG Plexus maakte het afgelopen jaar een trendanalyse van de geneesmiddelensector, op verzoek van de ...

Lees meer

Maatschappelijk verslag Mens, Medicijn & Maatschappij

Het verslag Mens, Medicijn & Maatschappij geeft een breed beeld van de maatschappelijke betekenis van ...

Lees meer

Weesgeneesmiddelen

Over zeldzame ziekten is soms nog weinig bekend, ook al neemt de aandacht ervoor de laatste jaren snel ...

Lees meer