Publicaties

Lees hier de belangrijkste publicaties over ontwikkelingen rond geneesmiddelen.

Toekomstagenda Geneesmiddelen

In de Toekomstagenda schetst de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) drie ambities voor de periode ...

Lees meer

Nederland als medicijnhub

Wat is nodig om productie en ontwikkeling van geneesmiddelen in ons land te stimuleren? Dat is de centrale ...

Lees meer

Leidraad Sluis

De Leidraad Sluis maakt inzichtelijk uit welke fasen en stappen een sluisprocedure bestaat. Het gaat ...

Lees meer

Deloitte studie

Toekomstbestendigheid Geneesmiddelensysteem.

Lees meer

ATMPs a guidebook for companies in the Netherlands

Guidebook advanced therapy medicinal products

Lees meer

Cell and gene therapy

Brochure about Advanced Therapy Medicinal Products. A new generation of medicines.

Lees meer

Zó werkt de geneesmiddelenzorg

Uitgave van Platform Zó werkt de zorg.

Lees meer

Cel- en gentherapie

Brochure over Advanced Therapy Medicinal Products. Een nieuwe generatie medische therapieën. 

Lees meer

Flyer 'Hoe maken we ons medicijnsysteem toekomstbestendig?'

Flyer over de toekomst van het medicijnsysteem.

Lees meer

Flyer Young Innovators of Medicines

Algemene flyer over de Young Innovators of Medicines.

Lees meer

Hoe wordt Nederland koploper op het gebied van klinisch onderzoek?

Folder met facts & figures en uitdagingen & oplossingen.

Lees meer

Medicines Monitor 2019 - 2020

The Innovative Medicines Association publishes the Medicines Monitor each year.

Lees meer

Samen in actie komen: een betere toekomst voor mensen met Alzheimer

Visiedocument ziekte van Alzheimer.

Lees meer

MedicijnMonitor 2019-2020

Jaarlijkse publicatie met feiten en cijfers, editie 2019-2020.

Lees meer

Manifest - Bouwen aan een gezondere toekomst voor Europa

In dit manifest voor Europa staat meer informatie over de standpunten van de Vereniging. 

Lees meer

Visiedocument Young Innovators of Medicines

'Breuk met het verleden. Een nieuw begin in gedeeld vertrouwen.'

Lees meer

Mens, Medicijn & Maatschappij 2018-2019

Mens, Medicijn & Maatschappij over value-based healthcare.

Lees meer

Op weg naar een doorbraak

Visie op personalised medicine

Lees meer

Medicines Monitor 2018

Having a dialogue about medicines is only possible when there is clarity about facts and figures.

Lees meer

MedicijnMonitor 2018

Een dialoog voeren over geneesmiddelen is pas mogelijk als er helderheid is over feiten en cijfers.

Lees meer

The Netherlands: Europe’s most attractive and innovative biopharmaceutical industry environment

Read all about the advantages of setting up your business in the Netherlands in this bidbook.

Lees meer

Flyer PharmInvestHolland

Stakeholders in de sector werken samen in het initiatief PharmInvestHolland.

Lees meer

Medicijnen op maat

Tabloid Medicijnen op maat (personalised medicine).  

Lees meer

Mens, Medicijn & Maatschappij editie 2017-2018

Dit verslag geeft een breed beeld van de maatschappelijke waarde van geneesmiddelen.

Lees meer

Medicines Monitor edition 2017

Annual Medicines Monitor with relevant recent key figures.

Lees meer

Economische footprint Nederlandse Geneesmiddelensector

PwC-rapport over de economische footprint van de sector.

Lees meer

MedicijnMonitor: nieuwe geneesmiddelen, langer leven

Jaarlijkse MedicijnMonitor met feiten en cijfers.

Lees meer

Medicines Agenda 2017-2021

With the Medicines Agenda the Dutch Association Innovative Medicines is reaching out to the incoming ...

Lees meer

Geneesmiddelenagenda 2017 - 2021

De geneesmiddelensector wil met de overheid, zorgverzekeraars, behandelaars en andere partijen in de ...

Lees meer

Op weg naar een nieuwe geneesmiddelenagenda

KPMG Plexus maakte het afgelopen jaar een trendanalyse van de geneesmiddelensector, op verzoek van de ...

Lees meer

Maatschappelijk verslag Mens, Medicijn & Maatschappij

Het verslag Mens, Medicijn & Maatschappij geeft een breed beeld van de maatschappelijke betekenis van ...

Lees meer

Weesgeneesmiddelen

Over zeldzame ziekten is soms nog weinig bekend, ook al neemt de aandacht ervoor de laatste jaren snel ...

Lees meer