Over #terugnaar 100

Met de campagne #terugnaar100 willen we bereiken dat in Nederland uiterlijk honderd dagen na de EMA-registratie van een nieuw medicijn wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf dat moment kunnen artsen het geneesmiddel namelijk opnemen in hun behandelrichtlijnen. Snelle toegang tot nieuwe medicijnen is uiterst belangrijk, omdat er voor patiënten veel van afhangt. Soms gaat het zelfs om leven of dood.

In het nieuws

De campagne #terugnaar100 vindt inmiddels breed weerklank. Binnen de politiek, media en patiëntorganisaties zijn in 2021 allerlei initiatieven en publicaties gekomen om de Nederlandse patiënt uit de wachtkamer te halen.

Huidige situatie

In totaal duurt het gemiddeld circa tien jaar om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen en te testen op tienduizenden patiënten. Als dit goed is verlopen, volgen er nog drie stappen: registratie, vergoeding en opname in behandelrichtlijnen van artsen. Die stappen duren bij elkaar al snel enkele jaren. De campagne #terugnaar100 focust vooral op de tweede stap: de vergoeding.

Waarom moet dit beter?

Geneesmiddelenbedrijven ontwikkelen nieuwe medicijnen om mensen beter te maken. Niemand heeft er iets aan als zo’n medicijn, dat soms baanbrekend is, onnodig lang blijft hangen in een bureaucratisch proces. Patiënten al helemaal niet, want voor hun gezondheid kan het ernstige gevolgen hebben.

Oorzaken

De campagne #terugnaar100 focust vooral op het vergoedingsproces voor nieuwe medicijnen. Dat moet in honderd dagen kunnen, stelt de VIG, aangezien andere landen dat ook realiseren. Waarom lukt het nog niet in Nederland?

Andere landen

In andere Europese landen, met name in Duitsland, hebben patiënten sneller toegang tot nieuwe medicijnen. Ook landen als Engeland en Frankrijk investeren veel in dit onderwerp. Een impressie.