In de politiek en de media is volop aandacht voor de VIG-campagne #terugnaar100, die in september 2021 startte. Hieronder een selectie.

Media

Patiëntenorganisaties

Bij patiëntenorganisaties gaan steeds meer stemmen op om de toegang tot nieuwe medicijnen te versnellen. De bewustwording van het probleem neemt toe.


Politiek

Ook de politiek bemoeit zich nadrukkelijker met toegang. Zo diende Tweede Kamerlid Liane den Haan in juli drie moties in die de toegang tot medicijnen moeten verbeteren. Die moties zijn alle drie aangenomen door de Kamer, met brede steun.

Daarnaast werd in juli de motie vanuit Maeijer aangenomen: Motie Maeijer (PVV): verzoekt de regering te onderzoeken hoe het goedkeuringsproces van geneesmiddelen versneld kan worden en hierbij ook te kijken naar de rol van de verschillende toezichthouders en de goedkeuringsprocessen in andere landen.

Interview Lian den Haan: ‘Brede blik op zorg is hard nodig’

Motie Maeijer (PVV)