De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) pleit er niet voor om modellen uit andere Europese landen letterlijk te kopiëren. Maar we kunnen wel inspiratie opdoen bij onze buurlanden.

Snelste toegangsroute van Europa: Duitsland

Duitsland heeft een stelsel dat directe markttoegang garandeert na goedkeuring door het Europees Medicijn Agentschap (EMA). De Duitse wet verplicht vervolgens dat in een jaar tijd overeenstemming wordt bereikt over een vergoeding. Op basis van gedetailleerde discussies wordt bepaald of een behandeling toegevoegde waarde heeft ten opzichte van bestaande behandelingen. Bij het beoordelen van zeer innovatieve behandelingen, zoals gentherapieën, maakt de Duitse zorgautoriteit gebruik van real-world data. Als de toegevoegde waarde niet aan te tonen is, wordt gekozen voor een referentieprijs op basis van een vergelijkbaar middel.

Het Duitse model kent uiteraard ook minpunten, maar werkt wel goed als het gaat om zeer snelle toegang tot cruciale medicijnen en behandelingen. Duitse patiënten kunnen rekenen op de snelste toegangsprocedure in Europa (gemiddeld achttien dagen na EMA-goedkeuring). Bovendien wordt 98% van de therapieën na 1 jaar vergoed.

Obstakels opruimen: Engeland

Ook de Britten hebben snellere en betere toegang tot nieuwe medicijnen en behandelingen dan Nederlanders (en ook een groter aanbod). De sleutel naar het Britse succes is niet een specifieke procedure, maar juist de drive van alle betrokken partijen om samen te werken en innovaties te omarmen.

Een goed voorbeeld is de pilot ILAP (Innovative Licensing and Access Pathway) die begin 2021 is gestart. Het doel van de pilot is om nieuwe geneesmiddelen sneller bij de patiënt te brengen, waarbij de Engelse regulatoire autoriteit, de MHRA, een opvallende rol vervuld als proactieve voortrekker. Binnen ILAP werkt het gehele ecosysteem samen aan één en dezelfde opgave: welke obstakels moeten we uit de weg ruimen om sneller toegang te verschaffen? Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling, productie en kwaliteit van medicijnen, de rol van data en de effectiviteit van een nieuw innovatiepaspoort voor geneesmiddelen. De pilot ziet er veelbelovend uit en laat het potentieel zien van projecten waarin publieke en private partijen er samen de schouders onder zetten.

Maar ook National Institute voor Excellence and Health (NICE), dat kijkt naar de kosteneffectiviteit en de vergoeding van geneesmiddelen, heeft het vizier op de toekomst en kijkt daarbij uitdrukkelijk naar innovatie en samenwerking.

Ambitie en leiderschap: Frankrijk

Frankrijk heeft besloten om niet langer een land te zijn dat afhankelijk is van innovaties en ontwikkelingen uit het buitenland. In plaats daarvan neemt ze de regie in eigen handen. De Franse regering investeert € 7 miljard in de life science & health sector met de ambitie om in 2030 het meest toonaangevende land te worden op het gebied van innovatieve gezondheidszorg.