Transparantie

Geneesmiddelenbedrijven vinden samenwerking met artsen van groot belang. Zij hebben immers dagelijks contact met patiënten en ervaren van dichtbij hoe geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk werken.

Transparantie
Transparantie

Geneesmiddelenbedrijven vinden samenwerking met artsen van groot belang. Zij hebben immers dagelijks contact met patiënten en ervaren van dichtbij hoe geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk werken.

De samenwerking leidt er soms toe dat artsen diensten verrichten voor bedrijven zoals deelname in adviesraden of wetenschappelijke lezingen. Daarvoor ontvangen ze een vergoeding. Artsen- en geneesmiddelenorganisaties hebben met elkaar afgesproken transparant te zijn over dergelijke vergoedingen, zodat patiënten kunnen toetsen of hun arts dergelijke diensten verleent.

Transparantieregister Zorg
De samenleving vraagt om openheid. Daarom is enkele jaren geleden het Transparantieregister Zorg opgericht door diverse belangrijke zorgpartijen, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en de verenigingen voor artsen. Deze wens werd destijds onder meer verwoord door oud-minister Klink van VWS. Het ministerie van VWS heeft de totstandkoming van het register mede mogelijk gemaakt.

Financiële relaties
In het register staat een overzicht van bepaalde financiële relaties tussen geneesmiddelenbedrijven, ziekenhuizen en artsen. Het register maakt voor iedereen zichtbaar en controleerbaar welke bedragen zorgverleners ontvangen voor hun dienstverlening aan bedrijven. Uitwisseling van kennis en kunde leidt tot nieuwe en betere geneesmiddelen en behandelmethoden en de juiste toepassing van innovatieve geneesmiddelen bij de juiste patiënten.

Voorbeelden diensten
Voorbeelden van diensten zijn advisering, deelname aan adviesraden, het optreden als spreker, het schrijven van een wetenschappelijk artikel of het verrichten van niet-klinisch onderzoek. Bij samenwerking met bedrijven kan gedacht worden aan bijeenkomsten of projecten die worden gesponsord door geneesmiddelenbedrijven.

Deelnemers register
Deelnemers aan het register zijn op dit moment onder meer: alle leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin (generieke geneesmiddelen), Neprofarm (zelfzorgmiddelen), KNMG (artsenkoepel), FMS (medisch specialisten), LHV (huisartsen), KNMP (apothekers), V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden), NAPA (physician assistants), NVZ (ziekenhuizen) en NFU (academische ziekenhuizen). Het volledige overzicht van alle deelnemers is te vinden op de website van het Nederlandse Transparantieregister Zorg.

Register controleerbaar
De Vereniging vindt het belangrijk dat het register voor iedereen zichtbaar en controleerbaar maakt welke bedragen zorgverleners hebben ontvangen voor hun dienstverlening aan bedrijven. Het Nederlandse Transparantieregister Zorg is uniek in de wereld. Nergens anders is de openheid zo groot, tot op het niveau van de individuele zorgverlener. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is hier trots op.