Value-based healthcare

Value-based healthcare is niet meer weg te denken uit de hedendaagse gezondheidszorg. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zet zich dan ook actief in om waardegedreven zorg verder uit te bouwen.

value based healthcare BASE_WIDE_44

Value-based healthcare is niet meer weg te denken uit de hedendaagse gezondheidszorg. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zet zich dan ook actief in om waardegedreven zorg verder uit te bouwen.

Momenteel lopen er bij diverse leden van de Vereniging succesvolle projecten rond dit thema. De Vereniging wil deze initiatieven rond value-based healthcare bundelen en uitbouwen, zodat ook geneesmiddelen op een waardegedreven manier worden ingezet.

Werkgroep Vereniging
Daarom startte de Vereniging in september 2017 een werkgroep die het thema verder moet uitbouwen. De werkgroep organiseert rondetafelbijeenkomsten met leden, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties.

Position paper
In de werkgroep zijn negen lidbedrijven van de Vereniging vertegenwoordigd: AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Celgene, Ferring, Ipsen, Janssen, MSD en Novartis. De werkgroep werkt samen met adviesbureau Vintura aan een position paper over de vraag welke concrete acties, volgens de geneesmiddelensector, rond dit onderwerp gezet moeten worden. Dit rapport verschijnt naar verwachting begin 2018.

Prikkels belanghebbenden
Volgens Michael Porter, de Amerikaanse grondlegger van het gedachtengoed, is er in Nederland nog een wereld te winnen wat betreft de implementatie van value-based healthcare. Waardegedreven zorg ligt in Nederland binnen handbereik, maar is tegelijkertijd nog ver weg, concludeert Porter. Zo moeten er prikkels worden bedacht die het voor alle belanghebbenden aantrekkelijk maken om value-based healthcare te omarmen.

Mens, Medicijn & Maatschappij 2018-2019
Deze publicatie brengt de eerste praktijkervaringen met value-based healthcare in Nederland in kaart. Op basis van de interviews zijn tien praktische en waardevolle tips geformuleerd.

 

PDF Mens, Medicijn & Maatschappij 2018-2019

Website Mens, Medicijn & Maatschappij 2018-2019

Filmpje Ad Antonisse (AstraZeneca) over value-based healthcare

Artikel Skipr 'Value-based healthcare is dichtbij en ver weg'