Verspilling

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderstreept de noodzaak om ook het gebruik van geneesmiddelen nauw te volgen en samen met andere betrokken partijen te verbeteren.

Verspeilling BASE_WIDE_14

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderstreept de noodzaak om ook het gebruik van geneesmiddelen nauw te volgen en samen met andere betrokken partijen te verbeteren.

Wij willen als geen ander dat mensen beter worden. Daarom zetten we alles op alles voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Zodat patiënten enkel de medicijnen met de hoogste effectiviteit en veiligheid krijgen.

Verkeerd voorgeschreven
Maar als het geneesmiddel eenmaal beschikbaar is, is het nog geen garantie dat dit medicijn zal leiden tot gezondheidswinst voor de patiënt. De mogelijkheid bestaat dat de geneesmiddelen verkeerd worden voorgeschreven of verstrekt, niet (goed) ingenomen of ze blijken niet aan te slaan. Het volgen en verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen is daarom van groot belang.

Verspilling tegengaan
Zo neemt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen samen met verschillende zorgpartijen deel aan het door ZonMw geïnitieerde programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Dit initiatief stimuleert de beantwoording van vragen over onder andere therapietrouw en verspilling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoek, praktijkprojecten, presentaties, congressen en het bijeenbrengen van betrokken partijen. Ook neemt de Vereniging deel aan initiatieven die verspilling tegengaan, zoals inzamelpunten voor niet-gebruikte geneesmiddelen.

Doelmatiger voorschrijven
Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek. Ieder mens heeft een ander genetisch profiel. Door voorafgaand aan een behandeling beter in te schatten of een geneesmiddel zal werken voor bepaalde mensen, kunnen artsen veel doelmatiger voorschrijven. In gevallen waar niet van tevoren is te bepalen of een geneesmiddel zal werken, is het vergaren van real world data steeds belangrijker om medicijnen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Real world data zijn data over de werking van het geneesmiddel in de praktijk, steeds belangrijker om geneesmiddelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Voor deze ontwikkelingen zet de Vereniging zich ook actief in.