Vervalste geneesmiddelen

Veel geneesmiddelen die online worden aangeboden, zijn vervalst. Deze vervalste middelen kunnen de gezondheid in gevaar brengen, doordat ze niet werken of gevaarlijke stoffen bevatten.

Vervalste Geneesmiddelen

Veel geneesmiddelen die online worden aangeboden, zijn vervalst. Deze vervalste middelen kunnen de gezondheid in gevaar brengen, doordat ze niet werken of gevaarlijke stoffen bevatten.

De geneesmiddelensector werkt aan een nieuw systeem om echte medicijnen snel van vervalsingen te kunnen onderscheiden. Het is de bedoeling dat elk doosje medicijnen de komende jaren een unieke blokjescode krijgt.

Controle apotheken
De cijfers van de blokjescode worden totaal willekeurig getrokken uit een groot bestand met getallen. Deze nummers belanden weer in een databank, die op Europees niveau wordt gedistribueerd naar nationale systemen. Dit nationale systeem is gekoppeld aan groothandel- en apotheeksystemen. Het effect hiervan is dat overal in de EU een apotheker straks kan checken of het middel dat over zijn toonbank gaat, daadwerkelijk het echte middel betreft. De blokjescode is een van de nieuwe maatregelen in de strijd tegen vervalste geneesmiddelen.

Miljoenen vervalsingen
Deze maatregelen zijn noodzakelijk. De internationale politieorganisatie Interpol houdt jaarlijks een grootscheepse controle in ruim honderd landen en onderschept hierbij telkens miljoenen vervalste medicijnen. Ook werden naar aanleiding van de controles duizenden illegale internetapotheken opgedoekt.  De hoeveelheid onderschepte vervalste geneesmiddelen nam de laatste jaren wereldwijd enorm toe. De handel in vervalste medicijnen is voor criminelen een eenvoudigere en lucratievere handel dan bijvoorbeeld drugshandel.

Ernstige gezondheidsschade
Vervalste medicijnen kunnen levensgevaarlijk of zelfs dodelijk zijn, omdat de kwaliteit en samenstelling niet zijn gewaarborgd. Als er al werkzame stoffen in de neppillen zitten, dan wijken de verhoudingen ervan vaak af ten opzichte van de originele medicijnen. Bovendien bevatten neppillen allerlei verontreinigingen die op korte of langere termijn tot ernstige gezondheidsschade kunnen leiden. Vaak vertonen vervalste geneesmiddelen zoveel gelijkenis met het originele product, dat het voor leken vrijwel onmogelijk is om goede en foute medicijnen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Internet
In sommige ontwikkelingslanden is zelfs een op de drie van de medicijnen die in omloop zijn vervalst. Ook binnen de EU neemt de hoeveelheid vervalste geneesmiddelen aanzienlijk toe, vooral via internethandel. Zestig tot negentig procent van de medicijnen die via internet wordt verkocht, is vals.

Bewustwording vergroten
Om de bewustwording bij consumenten te vergroten, is het belangrijk om voldoende aandacht aan de problematiek van vervalste medicijnen te schenken. Het ministerie van VWS organiseerde in het verleden samen met andere partijen, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, diverse publiekscampagnes over medicijnvervalsing. Het doel hiervan is om de 500.000 Nederlanders die jaarlijks online pillen bestellen, beter te informeren over de risico's op vervalsing.

Keurmerk internetapotheken
In de zomer van 2015 lanceerde de EU een keurmerk voor internetapotheken. Apotheken zijn verplicht om dit keurmerk op hun homepage te zetten. Door te klikken op het keurmerk komen bezoekers terecht op een website waarop men kan controleren of de betreffende internetapotheek betrouwbaar is. Ook maakt het keurmerk duidelijk welke soort geneesmiddelen een internetapotheek mag verkopen.

Website VWS Online medicijnen kopen

Standpunt geneesmiddelendistributie