Vestigingsklimaat

De komst van de EMA biedt een uitgelezen kans om meer geneesmiddelenbedrijven en toeleveranciers naar Nederland te trekken. Meer investeringen in Research & Development (R&D) in Nederland zorgen ervoor dat patiënten eerder de beschikking krijgen over nieuwe geneesmiddelen tijdens bijvoorbeeld klinische trials.

VestigingsklimaatBASE_SMALL_52
vestigingsklimaat BASE_WIDE_52

De komst van de EMA biedt een uitgelezen kans om meer geneesmiddelenbedrijven en toeleveranciers naar Nederland te trekken. Meer investeringen in Research & Development (R&D) in Nederland zorgen ervoor dat patiënten eerder de beschikking krijgen over nieuwe geneesmiddelen tijdens bijvoorbeeld klinische trials.

Ook zullen wetenschappelijke instellingen sneller kunnen samenwerken met de geneesmiddelensector bij de doorontwikkeling van wetenschappelijke vindingen. Dit levert banen op. In ziekenhuizen, maar ook bij geneesmiddelenbedrijven. 

Concentratie kennis
Uit onderzoek van adviesbureau PwC (2017) blijkt dat in Nederland 420 geneesmiddelenbedrijven, acht academisch medische centra en dertien universiteiten gevestigd zijn. Deze concentratie op een relatief klein oppervlak maakt het uitwisselen van kennis, mensen en middelen tussen betrokken partijen in Nederland eenvoudig. 

Internationaal aantrekkelijk
In Nederland is er al jarenlang ervaring met publiek-private samenwerkingen. Eerdere initiatieven als het Topinstituut Farma en het Nationaal Genomics Inititatief legden hiervoor een belangrijke basis. De overheid stimuleert publiek-private samenwerking ook sterk. Hierdoor is Nederland internationaal aantrekkelijk voor publieke-private samenwerkingen.

Gezamenlijke aanpak
Maar uit het PwC-rapport blijkt ook dat Nederland kansen laat liggen en dat een gezamenlijke aanpak nodig is om het internationale vestigings- en investeringsklimaat te stimuleren. Daarom is eind 2017 onder de vlag van de Topsector Life Sciences & Health, Health~Holland met alle stakeholders in de life science sector het samenwerkingsverband PharmInvestHolland gestart. 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is nauw betrokken bij het initiatief. De overige PharmInvestHolland partners zijn: AmCham, HollandBio, Health Holland, Lygature, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Netherlands Foreign Investment Agency en VNO-NCW.

Website PharmInvestHolland
Op de website van PharmInvestHolland is te vinden hoe de partners samenwerken aan het versterken van het R&D investeringsklimaat. Zo is er een bidbook waarin de vele voordelen van vestiging van biofarmaceutische bedrijven in Nederland onderbouwd met cijfers en testimonials worden gepresenteerd. Verder werkt PharmInvestHolland aan een internationale vergelijking van het vestigingsklimaat en een analyse van de arbeidsmarkt.

Standpunt vestigingsklimaat

Bidbook The Netherlands: Europe's most attractive and innovative biopharmaceutical industry environment

Website PharmInvestHolland

Aftermovie van de PharmInvestHolland bijeenkomst Kansen voor de Nederlandse biofarmaceutische sector (15/11/2018)

 

Filmpje over aanbieding van de nieuwe editie het bidbook (15/11/2018)

Bedrijven volgen EMA
Steeds meer geneesmiddelen- en biotechbedrijven verhuizen naar Amsterdam.

- Donderdag 13 december opende Sanofi het nieuwe kantoor in het Amsterdam Health & Technology Center bij het Amsterdam UMC (locatie AMC).