Corona (COVID-19)

Corona (COVID-19)

Vaccins of geneesmiddelen tegen het coronavirus (COVID-19) zijn er helaas nog niet. Wel zijn er diverse vaccins en geneesmiddelen in ontwikkeling. Geneesmiddelenbedrijven en wetenschappers werken daar met man en macht aan.

Sommige vaccins en geneesmiddelen worden in klinisch onderzoek al aan kleine patiëntgroepen toegediend. Ook enkele bestaande medicijnen lijken enig effect te sorteren, maar er zijn nog veel onzekerheden over de behandeling van dit nieuwe virus. Dit duurt waarschijnlijk nog wel enige tijd. Op de site van het RIVM is veel informatie te vinden. Daar staat ook in welke situaties het verstandig is de huisarts te raadplegen.

Informatie uit de geneesmiddelensector

In deze tijd verschijnt er veel nieuws over COVID-19 en de maatregelen die de overheid treft rondom het virus. De situatie heeft impact op ons allemaal en daarom heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) op deze pagina relevante informatie vanuit de geneesmiddelensector gebundeld.

De onzekerheid over de lengte en omvang van de pandemie vormt een uitdaging voor iedereen die betrokken is bij de bestrijding van COVID-19. De VIG is voortdurend in dialoog met haar leden en de autoriteiten. Wij steunen de overheid in haar doelstellingen om eventuele gevolgen voor de kwaliteit van de zorg voor patiënten in Nederland, met inbegrip van toegang tot medicijnen en vaccins, tot een minimum te beperken. Ook werken we samen met onze collega's in de toeleveringsketen om uitdagingen op een pragmatische manier op te pakken, zodat de behoefte van de patiënt centraal blijft staan. Tegelijkertijd zetten de onderzoekers van onze aangesloten bedrijven de zoektocht voort naar diagnostiek, vaccins en behandelingen om de crisis aan te pakken.

We volgen de situatie nauwlettend en voeren een open en constante dialoog met onze leden, overheid en nationale autoriteiten als er nieuwe informatie rondom het virus beschikbaar komt.

Video EFPIA: #WijGevenNietOp in de strijd tegen COVID-19