Pijler 2: Beschikbaarheid geneesmiddelen aan de patiƫnten die ze nodig hebben

De beschikbaarheid van medicijnen heeft grote prioriteit voor alle Nederlanders.

Nu de wereldwijde coronapandemie langer duurt dan voorzien en de bestrijding ervan grote druk legt op onze zorgsystemen, wordt het een steeds grotere uitdaging om de bestaande geneesmiddelenvoorziening op peil te houden. De VIG, haar leden en partners uit de toeleveringsketen zetten zich volop in om er voor te zorgen dat voldoende geneesmiddelen – corona-gerelateerd én niet-corona-gerelateerd - worden geleverd en blijvend beschikbaar zijn voor patiënten.

Het ministerie van VWS heeft drie werkgroepen ingesteld om informatie uit te wisselen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland. De VIG neemt deel aan deze werkgroepen. Belangrijkste doel is het voorkomen van tekorten, ook met het oog op de actuele dynamiek in andere landen, en andere continenten.

Ook op Europees niveau blijven we samenwerken met de EU-instellingen, de lidstaten, de regelgevende instanties en andere spelers in de geneesmiddelenketen om de levering van innovatieve geneesmiddelen aan de patiënten te waarborgen, terwijl we onvermoeibaar werken aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe diagnostiek, vaccins en geneesmiddelen in de strijd tegen COVID-19.