Pijler 3: Ondersteunen en samenwerken met organisaties in de strijd tegen COVID-19

Geneesmiddelenbedrijven ondersteunen daar waar mogelijk overheden en gezondheidszorginstellingen ter plaatse in de strijd tegen COVID-19. Deze acties worden zowel op nationaal als Europees niveau gevoerd. Dat kan gaan om het leveren van medische apparatuur, beschermende materialen, het beschikbaar stellen van expertise en mensen, en het doneren van geneesmiddelen en giften ter bestrijding van de gevolgen van corona.

Daarnaast werken leden van de VIG samen met zorgpartners aan oplossingen om de reguliere zorg weer terug op niveau te krijgen. Zodat de patiënt uiteindelijk de zorg krijgt die nodig is. Het continueren van de reguliere zorg is complex en vraagt inzicht vanuit meerdere partijen. De innovatieve geneesmiddelenbedrijven willen hun bijdrage hieraan leveren.

 

 • AbbVie

  • AbbVie doneert $35 miljoen voor COVID-19-hulpverlening. In de VS wordt de donatie ingezet om de gezondheidszorgcapaciteit van ziekenhuizen te vergroten en kwetsbare groepen in de samenleving te helpen. In Europa wordt de donatie gebruikt voor de aanschaf van kritieke apparatuur en benodigdheden voor patiënten en eerstelijns gezondheidswerkers in de zwaarst getroffen landen.
   Daarnaast maakt AbbVie een bedrag vrij voor een nieuw ‘AbbVie COVID-19 Community Resilience Fund’ ter ondersteuning van organisaties in gebieden met beperktere middelen.

 • Amgen

  • Amgen heeft $ 12,5 miljoen gedoneerd aan noodhulp wereldwijd, waarvan € 40.000 in Nederland voor de Vrienden van Amphia en de Voedselbank. Verder ondersteunt het bedrijf ziekenhuizen bij het verplaatsen en vervangen van zorg naar huis.
   Amgen heeft medisch geschoolde collega’s verlof gegeven om zich in te zetten als vrijwilliger. Ook heeft het gratis online lessen voor scholieren en studenten zodat zij ook thuis wetenschappelijke kennis kunnen opdoen.

 • Bayer

  • Bayer heeft in 2020 1 miljoen euro gedoneerd aan een steunfonds in het Italiaanse Lombardije voor de aanschaf van dringend noodzakelijke apparatuur voor intensive care-afdelingen in ziekenhuizen.

 • Bristol Myers Squibb

  • Bristol Myers Squibb en de Bristol Myers Squibb Foundation hebben samen meer dan 22 miljoen dollar aan financiële steun en benodigde producten (bijvoorbeeld PBM's en medische apparatuur) gedoneerd aan de hulpverlening in veertig landen.
   In Nederland ondersteunt BMS 'Stichting Zorg na Werk in Corona Zorg (ZWIC)' met een substantiële financiële bijdrage. ZWIC heeft als doel om financiële hulp te bieden aan zorgverleners en hun familieleden die zelf geraakt worden door het COVID-19 virus.

 • Boehringer Ingelheim

  • Boehringer-Ingelheim heeft een een steunfonds opgericht om geld, beschermingsmiddelen en geneesmiddelen te doneren aan zorginstellingen en gemeenschappen over de hele wereld. In dit Global Support Program is EUR 5,8 miljoen beschikbaar gesteld voor financiële donaties en donaties in natura voor lokale noodhulp binnen de verschillende markten waarin het bedrijf actief is. Daarnaast heeft het bedrijf ruim 100 wetenschappers en 11.000 laburen toegezegd voor COVID-19-onderzoek binnen internationale consortia. De 51.000 medewerkers van Boehringer-Ingelheim hebben recht op 10 dagen betaald verlof voor vrijwilligerswerk. Ten slotten is er een hulpfonds van EUR 580.000,- beschikbaar gesteld voor Making More Health-initiatieven en sociaal ondernemers in India en Kenia
   In Nederland heeft Boehringer Ingelheim €2.500,- gedoneerd voor onderzoek naar de effecten van corona op de darmen van de mens. Het Hubrecht Instituut is een onderzoek gestart naar het coronavirus, in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en de Universiteit  Maastricht. In dit onderzoek zetten ze de mini-orgaan-technologie (organoïden) in om onderzoek te doen naar de effecten van het coronavirus op de darmen van de mens. Daarnaast schenkt Boehringer Ingelheim 440 zuurstofmeters aan long- en huisartsen.

 • CSL

  • CSL heeft USD 1 miljoen geschonken aan het Chinese Rode Kruis om de pandemie in het land te bestrijden. Heeft daarnaast een donatie gedaan aan de Universiteit van Queensland voor een preklinisch ontwikkelingsprogramma voor een vaccin.

 • Gilead

  • Gilead Sciences doneert € 25.000 aan Sterk Huis om mensen in een moeilijke (thuis)situatie te helpen. De ondersteuning van Sterk Huis sluit aan bij de behoeften die steeds meer gezinnen hebben, nu de wereldwijde COVID-19-pandemie van invloed is op hoe we met elkaar samenleven. Deze donatie komt bovenop het door Gilead Sciences wereldwijd ingestelde COVID-19-noodfonds CARES, waarbinnen in totaal $ 20 miljoen beschikbaar is voor non-profitorganisaties die al door Gilead worden ondersteund.

 • Janssen

  • Janssen zet zich op verschillende manieren in om een steentje bij te dragen tijdens de coronacrisis. Het werkt aan de ontwikkeling van een vaccin op onze campus in Leiden, produceert het op de productiesite in Geel desinfecterende handvloeistof, en stelt het laboratoria ter beschikking voor coronatests op de campus in Beerse. Daarnaast geeft Janssen medewerkers - waar de thuis- en werksituatie het toelaat - de ruimte om op hun eigen manier bij te dragen door deelname aan het vrijwilligersprogramma

 • Menarini Group

  • Menarini Group heeft een van zijn productievestigingen in Italië (her)ingericht voor de productie van handreinigingsgel. De productiecapaciteit is verdrievoudigd. De ontsmettingsgel is gratis geschonken aan ziekenhuizen en eerstelijnspersoneel dat betrokken is bij de strijd tegen COVID-19, samen met een aantal beademingsapparaten en duizenden medische overalls, handschoenen, gezichtsmaskers en brillen.

 • MSD

  • MSD stelt haar medewerkers in de gelegenheid om voor onbepaalde tijd vrijwilligerswerk doen tijdens deze coronacrisis. Daarnaast doneert MSD wekelijks 300 gezinnen in Haarlem, Oss en Land van Cuijk een jaar lang voedselsteun. Daarnaast heeft het bedrijf duizenden mondkapjes en jassen geleverd aan ziekenhuis Bernhoven en huisartsenposten in Noord-Brabant. MSD ondersteunt de lokale bloemenhandels door duizenden bossen bloemen af te nemen. En MSD produceert extra spierverslappers voor ziekenhuizen over de hele wereld. Het gaat hier om een 25 jaar oud anesthesiemiddel dat door Organon is uitgevonden.

 • Novartis

  • vartis Nederland heeft op de Internationale dag van het Rode Kruis geld gedoneerd aan het Rode Kruis. Met de donatie kunnen 15.000 vrijwilligers worden ingezet op diverse COVID-19 projecten om het zorgpersoneel te ontlasten en kwetsbare mensen te helpen.
   Daarnaast biedt Novartis diverse patiëntenorganisaties financiële ondersteuning zodat ze speciale COVID-19 projecten konden realiseren. Zo heeft bijvoorbeeld de Stichting Eten+Welzijn belangrijke informatie kunnen realiseren voor patiënten met COVID-19 die langere tijd klachten houden.
   Internationaal heeft Novartis een COVID-19 Response Fund opgezet en inmiddels 40 miljoen USD gedoneerd om getroffen samenlevingen over de hele wereld te ondersteunen. Daarnaast ondersteunen en werken we nauw samen met de Bill & Melinda Gates Foundation..
   Novartis heeft vijftien geneesmiddelen die de hoofdsymptomen van het coronavirus behandelen beschikbaar gesteld aan landen met een laag- en lager middeninkomen.
 • Pfizer

  • Pfizer stelt medewerkers met een medische achtergrond in staat om diagnostische, behandelings- en volksgezondheidsondersteuning te bieden in de strijd tegen COVID-19. Verschillende Nederlandse werknemers maken gebruik van deze mogelijkheid en ondersteunen hun gemeenschap bij de diagnose en behandeling van patiënten met het coronavirus.

 • Roche

  • Roche stelt medewerkers met een medische achtergrond in staat om diagnostische, behandelings- en volksgezondheidsondersteuning te bieden in de strijd tegen COVID-19. Het bedrijf heeft een donatie ter waarde van 2 miljoen dollar aan Actemra in China geschonken om het land te helpen bij de COVID-19-uitbraak.
 • Sanofi

  • Sanofi stelt wereldwijd alle medewerkers met een medische achtergrond in staat om bij te dragen met directe hulp in de zorg. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de inzet van artsen, verpleegkundigen en apothekers.
 • Servier

  • Servier zet zich sinds het begin van de coronacrisis in om diegenen te helpen die vechten tegen de Covid-19 pandemie. Naast het ondersteunen van de onderzoeksinstanties om het Corona virus te voorkomen en te behandelen, heeft ons bedrijf tot op heden bijgedragen aan solidaire initiatieven in meer dan 35 landen. Servier helpt gezondheidsautoriteiten en ziekenhuizen door hand desinfecterende gel en dringend noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen te leveren (meer dan 300.000 maskers, handschoenen en andere beschermende uitrusting die rechtstreeks door Servier of door initiatieven van brancheorganisaties wordt geschonken). Servier werkt ook samen met stichtingen, ngo's en verenigingen (zoals het Chinese Rode Kruis en Americares in India) door donaties te doen om zorgverleners en bevolkingsgroepen te helpen die door het virus zijn getroffen. In Frankrijk hebben veel gezondheidswerkers die bij Servier in dienst zijn, zich vrijwillig aangemeld om zich bij de medische staf in de frontlinie tegen het virus aan te sluiten.
 • Takeda

  • Takeda Nederland heeft een schenking gedaan van 100.000 euro aan de Voedselbank Haarlemmermeer en het Nederlandse Rode Kruis ter ondersteuning van hun strijd tegen het coronavirus.