COVID-19 internationaal

In Europa werken overheden en geneesmiddelenbedrijven samen aan de bestrijding van COVID-19. Er is €45 miljoen vrijgemaakt voor onderzoek naar diagnostische testen en behandelingen van het virus.

Bedrijven hebben stoffen die mogelijk werken tegen het virus ter beschikking gesteld om te testen in klinisch onderzoek. Daarnaast zoeken bedrijven in hun databases naar mogelijke vaccins en stellen geld en middelen ter beschikking voor het bestrijden van de uitbraak.

Geneesmiddelenbedrijven werken samen met alle overheden in Europa, maar bijvoorbeeld ook met de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en Chinese en Amerikaanse gezondheidsdiensten. Dat is niet alleen om te werken aan de behandeling van besmette patiënten, maar ook om te voorkomen dat er tekorten ontstaan aan geneesmiddelen of andere medische hulpmiddelen.

Standpunt Europese Commissie
De geneesmiddelensector werkt samen met lidstaten en de Europese Commissie om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, door het leveren van medische apparatuur en onderzoek te bevorderen. De eerste prioriteit van de sector is onderzoek naar vaccins, diagnostica en behandelingen van COVID-19. Daarnaast werken we samen met overheden om zorgsystemen te ondersteunen en er voor te zorgen dat voldoende geneesmiddelen worden geleverd en beschikbaar zijn voor patiënten. Het standpunt van de Europese Commissie onderschrijft de noodzaak voor samenwerk en solidariteit om deze crisis te bestrijden.

EFPIA - Reaction statement EC - 27 March 2020

Bestrijden pandemie
Innovatieve geneesmiddelenbedrijven werken samen om de COVID-19 pandemie te bestrijden. Dat doen we door onderzoek te doen naar vaccins, diagnostica en behandelingen die ingezet kunnen worden tegen COVID-19. We zorgen er voor dat patiënten beschikbaar blijven voor patiënten die zo nodig hebben. We werken samen met zorgverleners en andere stakeholders, zoals de EMA, om deze crisis te bestrijden.

EFPIA - COVID-19 Industry Commitment