Gerard Schouw: “Nooit meer doelloos dwalen”

Doelloos dwalen door de gangen van een verpleeghuis is er over twintig jaar niet meer bij. In mijn droom hoef straks geen enkele oudere te leven zonder besef van tijd en plaats. Dementie is een gemene ziekte.

Gerard uitsnedeedited
Gerard uitsnedeedited

Doelloos dwalen door de gangen van een verpleeghuis is er over twintg jaar niet meer bij. In mijn droom hoef straks geen enkele oudere te leven zonder besef van tjd en plaats. Demente is een gemene ziekte. Maar we vorderen gestaag in de zoektocht naar een efectef geneesmiddel. Wij geven niet op.

De cijfers over demente liegen er niet om. Het RIVM voorspelt dat het in 2040 de belangrijkste doodsoorzaak zal zijn, met een sterfecijfer van 40.000 Nederlanders per jaar. Los van de cijfers is het voor de betrokkenen vaakeen lijdensweg. Een verontrustend idee voor iedereen die een dagje ouder wordt. Ook in mijn persoonlijke omgeving zie ik van nabij hoe deze ziekte er in kan hakken.

Hét geneesmiddel tegen demente is er nog niet. Maar veerten van de 44 bedrijven van de Vereniging Innovateve Geneesmiddelen hebben momenteel een geneesmiddel in de pijplijn. Zeven van die bedrijven hebben een geneesmiddel in fase 3. Dat wil zeggen dat het met succes is getest op gezonde vrijwilligers en kleine groepen patënten, en dat het nu in gecontroleerd onderzoek wordt verstrekt aan duizenden patënten. We hebben goede hoop dat patënten over drie á vier jaar duidelijk baat kunnen hebben bij een aantal van deze nieuwe middelen. Een doorbraak lijkt niet ver weg.

De strijd tegen demente is geen eenvoudig gevecht. De afgelopen decennia zijn onze lidbedrijven en vooral ook al die miljoenen patënten en hun naasten, regelmatg teleurgesteld. Geneesmiddelen die er veelbelovend uitzagen, waar veel tjd en geld in was geïnvesteerd, bleken uiteindelijk toch de eindstreep niet te halen. Daarom past het ons om voorzichtg en genuanceerd te blijven.


Tegelijkertjd wil ik benadrukken hoe ongeloofijk inspirerend het is om te werken in een sector die werkt aan de gezondheid van mensen. Bij kanker en hiv zijn
de afgelopen jaren enorme sprongen vooruit gemaakt, voor een belangrijk deel dankzij geneesmiddelen. In mijn droom gaan we bij demente ook binnen enkele jaren ‘de code kraken’, geheel in de geest van de afgelopen zomer gestarte Europese social media campagne van de geneesmiddelensector: #WeWontRest. Daarin vestgen we de aandacht op de honderdduizenden medewerkers in onze sector, die gepassioneerd zoeken naar nieuwe geneesmiddelen. Elke dag opnieuw.

Zorgdroom Gerard Schouw