ATMPs a guidebook for companies in the Netherlands

Guidebook advanced therapy medicinal products

ATMPs rapport klein overzicht
ATMPs rapport publicatie pagina liggend

Deze handleiding is een handig hulpmiddel voor geneesmiddelenbedrijven en onderzoekers die zich bezig houden met gentherapie.

In deze handleiding staat een overzicht van alle wettelijke regels en eisen die gelden voor Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s), oftewel gen- en celtherapieën. Het guidebook gaat in op regels en eisen voor allerlei stappen. Denk hierbij aan ontwikkeling, registratie, vergoeding, productie en logistiek van deze geavanceerde behandelingen.

 

PDF Guidebook Advanced Therapy Medicinal Products