Leidraad Sluis

De Leidraad Sluis maakt inzichtelijk uit welke fasen en stappen een sluisprocedure bestaat. Het gaat om zes fasen, waaronder in totaal 29 stappen vallen. 

Leidraad Sluis cover_02
Leidraad Sluis cover_01

De Leidraad Sluis maakt inzichtelijk uit welke fasen en stappen een sluisprocedure bestaat. Het gaat om zes fasen, waaronder in totaal 29 stappen vallen.

De minister van VWS plaatst sommige nieuwe geneesmiddelen in de zogeheten sluis, om eerst met het geneesmiddelenbedrijf te onderhandelen over de prijs. Zo lang er nog geen overeenstemming is over de prijs, wordt het geneesmiddel niet vergoed door de zorgverzekering en heeft de patiënt geen toegang tot dit middel.

 

Download PDF