Patiëntenservice (De zorg kan zo veel beter)

PATIENTENSERVICE_DZKZB

Samenwerkingsinitiatieven van zorgverleners, zorgverzekeraars, patiënten(verenigingen) en bedrijven onderling wordt o.m. vermeld in deze brochure. We beogen zo enerzijds meer bekendheid te geven aan die projecten en anderzijds mensen te motiveren. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat alles met als motto: de zorg kan zo veel beter.