Manager Public Affairs & Communicatie

Wij zijn op zoek naar een ervaren, gedreven en resultaatgerichte Manager Public Affairs & Communicatie.

De organisatie

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is de brancheorganisatie van bedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Als brancheorganisatie vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden. Dit doen wij door een partner te zijn voor de leden, de zorg en de samenleving. Zowel nationaal als internationaal.    

De organisatie bestaat uit een Bestuur (zeven leden) dat is belast met de algemene leiding van de vereniging en een uitvoerende organisatie (geleid door de directeur) die zich bezighoudt met beleidsvoorbereiding, uitvoering en implementatie. Hierin spelen inhoudelijk de vakgebieden Regelgeving & Toegang/Markttoelating, Gezondheid & Economie, Patiënt & Wetenschap, Innovatie en Life Sciences & Health de grootste rol. Communicatie & PA is binnen de branchevereniging een ander belangrijk vakgebied van waaruit acties worden geïnitieerd. De organisatie wordt ondersteund door het secretariaat en een aantal bedrijfsvoeringsfuncties (financiën, HRM, ICT).

Profiel

Je bent energiek en denkt strategisch. Je overziet het gehele krachtenveld waarop de Vereniging actief is en voelt haarscherp aan wanneer je vanuit jouw rol kunt bijdragen aan de positionering en doelstellingen van de Vereniging. Transparantie en feitelijkheid zijn daarbij kernbegrippen. Je richt je zowel op (interne) samenwerking en afstemming met jouw collega’s, als op externe stakeholders, waaronder politici, ambtenaren en collega’s uit de branche. Je toont sterk eigenaarschap, bent initiatiefrijk en eager en tegelijkertijd een teamspeler.

Je managet proactief complexe projecten en processen. Je bent taalvaardig, zowel in woord als geschrift. Je hebt gevoel voor media, publiciteit en woordvoering. Je schakelt soepel tussen anticiperen en reageren. Je bent communicatief, politiek-bestuurlijk sensitief en collegiaal.

Functie-omschrijving

De Manager Public Affairs & Communicatie is in nauwe samenwerking met de diverse collega’s verantwoordelijk voor initiatieven in het belang van de positionering van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Je bent verantwoordelijk voor:

  1. Het bepalen en uitvoeren van de PA strategie van de Vereniging;
  2. Het mede-bepalen van de Europese PA strategie;
  3. Het, samen met o.a. de directie, in de praktijk brengen van de belangenbehartiging;
  4. Het monitoren, analyseren en adviseren van voor Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen relevante ontwikkelingen;
  5. (Een gedeelte van) de woordvoering namens de Vereniging.

Competenties
Initiatief, Omgevingsbewustzijn, Taalvaardigheid (woord en schrift), Politieke sensitiviteit, Resultaatgerichtheid, Samenwerken, Sociabiliteit, Zelfontwikkeling.

Resultaatgebieden
PR en voorlichting, Projectmatig werken, Advisering, Belangenbehartiging, Accountmanagement.

Kennis en ervaring
Een relevante WO-opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidswetenschappen, politicologie of bestuurskunde.

Tenminste vijf jaar ervaring op professioneel niveau met het beïnvloeden van complexe (politieke) krachtenvelden via concrete producten en diensten en hier aanwijsbare resultaten op hebben geboekt.

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en goede beheersing van de Engelse taal, zowel qua spreken als schrijven.

Arbeidsvoorwaarden en procedure

Uitstekende salariëring, passend bij de complexiteit van de functie. Het betreft een fulltime aanstelling van een jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Gert-Jan Jongkind en Jacqueline van Embden van Bestman ·Bestuur & Management, begeleiden de wervings- en selectieprocedure. Zij voeren de gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer: 020-3484630.

Solliciteren
Interesse in deze functie? Solliciteer dan via deze link, voorzien van motivatiebrief en CV. Het cv bevat een anti-chronologisch overzicht van je werkzaamheden en een overzicht met afgeronde opleidingen. Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 16 augustus 2019.

Procedure
Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure exclusief uit voor Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. U kunt reageren via de website http://www.bestman.nl/. Het inwinnen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning
Op maandag 2 september 2019 presenteert Bestman· Bestuur & Management kandidaten aan de selectiecommissie van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Op donderdag 5 september (’s middags) vindt de 1e ronde selectiegesprekken plaats bij de Vereniging.

De datum waarop de 2e ronde selectiegesprekken plaatsvindt wordt nader bekend gemaakt.