Aftoppen winst remt innovatie

‘Het voorstel van Wouter Bos voor een winstplafond voor geneesmiddelbedrijven, is slecht voor patiënten en praktisch onuitvoerbaar.’ Dit zei Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, maandag in een interview met Radio 1.

Foto Gerard-1-test
Foto Gerard-1-test

In het interview reageerde Gerard Schouw op het voorstel van Bos. Schouw sprak zijn waardering uit voor de intentie van Bos om de zorg voor patiënten beter te maken en ook voor diens plan om meer aan preventie te willen gaan doen.

Internationale markt
Over het financiële voorstel van Wouter Bos om het maximale rendement voor aandeelhouders van geneesmiddelenbedrijven af te toppen was Schouw kritisch: ‘Geneesmiddelenbedrijven opereren in een internationale markt. Nederland kan niet op eigen houtje het rendement van internationale private bedrijven aan banden leggen. Daarbij vormt rendement een effectieve prikkel voor investeerders om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen mogelijk te maken.’

1,5 miljard euro
Schouw wijst erop dat dit rendement de compensatie vormt voor de risico’s die verbonden zijn aan het ontwikkelen van geneesmiddelen. De ontwikkeling van een nieuw middel duurt van kop tot staart zo’n twaalf jaar en kost zo’n 1 tot 1,5 miljard euro. ‘Geneesmiddelenbedrijven moeten deze periode eigenhandig voorfinancieren, in de wetenschap dat zeven van de tien middelen uiteindelijk niet door de keuring komen. Geen enkele overheid ter wereld is bereid om in een dergelijk risicovolle investering te stappen.’

Overbodige regeldruk

Het aftoppen van rendementen leidt er volgens Schouw toe dat aandeelhouders, waaronder pensioenfondsen, hun investeringen in geneesmiddelenfabrikanten zullen terugschroeven. Het gevolg hiervan is een afname van het aantal innovaties rond geneesmiddelen. Toch ziet hij mogelijkheden om de ontwikkelkosten te verlagen, namelijk door het terugdringen van de totale ontwikkelingsperiode voor nieuwe geneesmiddelen. ‘Door overbodige regeldruk terug te dringen, kunnen geneesmiddelen een jaar eerder op de markt komen en neemt de terugverdientijd van de investering met een jaar toe. Dit kan medicijnen goedkoper maken.’

Om de tafel
Schouw wil graag snel met de overheid, ziekenhuizen en zorgverzekeraars om de tafel om de mogelijkheden te verkennen voor lagere medicijnprijzen: ‘Omringende landen als België en Ierland gingen ons voor en zijn hierin zeer succesvol geweest. Onze sector heeft het geloof en de wil om dit ook in Nederland te realiseren.’