Standpunt financiƫle arrangementen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het begrijpelijk dat het ministerie van VWS in uitzonderlijke gevallen prijsafspraken maakt met geneesmiddelenbedrijven over nieuwe medicijnen.

financiele arangementen BASE_SMALL_47

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het begrijpelijk dat het ministerie van VWS in uitzonderlijke gevallen prijsafspraken maakt met geneesmiddelenbedrijven over nieuwe medicijnen.

Wel moet er een garantie zijn dat deze geneesmiddelen tijdig bij artsen en patiënten komen. Door eerder te starten met het maken van prijsafspraken komen medicijnen sneller beschikbaar.

Doelmatig inkopen
De Vereniging wijst er wel op dat de prijsarrangementen feitelijk haaks staan op het huidige systeem van marktwerking in de zorg. Zorgverzekeraars zijn door de minister aangewezen om kwalitatief goede zorg zo doelmatig mogelijk in te kopen. Financiële arrangementen vinden met name plaats bij geneesmiddelen waar er mogelijk sprake is van een ‘hoge budget impact’.

Uitgaven beperken
De minister probeert in deze situaties de uitgaven te beperken door prijsafspraken te maken met de betreffende geneesmiddelenontwikkelaars. De besparingen worden na een bepaalde periode onder de zorgverzekeraars verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel. Dit betekent dat de prijsverlaging niet (direct) ten goede komt aan de ziekenhuizen. Dit terwijl de ziekenhuisbudgetten onder druk staan door de afspraken die zijn gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord.

Nieuwe prijsmodellen
Geneesmiddelenbedrijven komen zelf ook steeds vaker met oplossingen om de uitgaven aan medicijnen verantwoord te houden. Zo experimenteren zij met pay for performance, waarbij de ontwikkelaar alleen een vergoeding krijgt als het middel werkt. Andere voorbeelden zijn het afspreken van een maximumbedrag per behandeling en het maken van prijs-volumeafspraken om prijsverlagingen door te voeren.

Pagina betaalbaarheid op maat