Standpunt goed gebruik geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderstreept de noodzaak om ook het gebruik van medicijnen nauw te volgen en samen met andere betrokken partijen te verbeteren.

Goed-Gebruik-Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderstreept de noodzaak om ook het gebruik van medicijnen nauw te volgen en samen met andere betrokken partijen te verbeteren.

De Vereniging wil vooral dat mensen beter worden. Daarom zet de Vereniging alles op alles voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Zodat patiënten enkel de medicijnen met de hoogste effectiviteit en veiligheid krijgen. Maar als het geneesmiddel eenmaal beschikbaar is, is dit nog geen garantie dat het medicijn zal leiden tot gezondheidswinst voor de patiënt. Het volgen en verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen is daarom van groot belang.

ZonMw programma
Daarom neemt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen samen met verschillende zorgpartijen deel aan het door ZonMw geïnitieerde programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Dit initiatief stimuleert de beantwoording van vragen over therapietrouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoek, praktijkprojecten, presentaties, congressen en het bijeenbrengen van betrokken partijen.

Doelmatiger voorschrijven
Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen bezig op het gebied van diagnostiek. Ieder mens heeft een ander genetisch profiel en stofwisseling. Door voorafgaand aan een behandeling beter in te kunnen schatten of een geneesmiddel zal werken voor bepaalde mensen, kunnen artsen veel doelmatiger medicijnen voorschrijven.

Data belangrijker
In gevallen waar voorafgaand aan de behandeling niet kan worden bepaald of een geneesmiddel zal werken, is het vergaren van real world data steeds belangrijker. Real world data bieden inzicht in de werking van het geneesmiddel in de praktijk en helpen bij het zo doelmatig mogelijk inzetten van geneesmiddelen. De Vereniging zet daarom actief in op deze ontwikkelingen. 

Pagina goed gebruik geneesmiddelen