Standpunt healthcare registry

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderstreept het belang om nu werk te maken van een landelijke healthcare registry. Hiermee kunnen gegevens van diverse zorgverleners op een eenduidige wijze worden verzameld.

Registries BASE_SMALL_18

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderstreept het belang om nu werk te maken van een landelijke healthcare registry. Hiermee kunnen gegevens van diverse zorgverleners op een eenduidige wijze worden verzameld.

Met dit register krijgen we nieuwe inzichten in de effectiviteit van uiteenlopende therapieën in de praktijk. Dit helpt de effecten van onder andere geneesmiddelen transparanter te maken.

Landelijke registry
Bij voorkeur worden er van de patiënt gegevens over de effectiviteit en invloed van geneesmiddelen en andere behandelingen verzameld. Dit kan in een landelijke healthcare registry. Hiervoor is een eenduidige architectuur nodig, waarmee informatie over behandelingen kan worden uitgewisseld. Hiermee komen we tot nieuwe inzichten die de zorg verbeteren.

Patiënt eigenaar
Daarbij is nog van belang dat de data in de registry eigendom zijn van de patiënt. Iedere patiënt heeft toegang tot zijn of haar eigen gegevens en bepaalt als eigenaar van de data welke zorgverleners toegang krijgen tot deze gegevens.

Onafhankelijke werkgroep
Om de gewenste landelijke healthcare registry te ontwikkelen, pleit de Vereniging voor het instellen van een onafhankelijke, landelijke werkgroep. Deze werkgroep moet de politiek en zorgpartijen adviseren over de structuur, de opzet, het gebruik en het onderhoud van de landelijke registry.

Pagina registries