Standpunt magistrale bereiding

Apothekers mogen in uitzonderingsgevallen zelf geneesmiddelen maken. Daarvoor gelden strikte voorwaarden en dat dient zo te blijven, in het belang van de patiënt. Het zou goed zijn als de wetgever die voorwaarden verduidelijkt.

Magistrale bereiding BASE_SMALL_23

Apothekers mogen in uitzonderingsgevallen zelf geneesmiddelen maken. Daarvoor gelden strikte voorwaarden en dat dient zo te blijven, in het belang van de patiënt. Het zou goed zijn als de wetgever die voorwaarden verduidelijkt.

Apothekersbereidingen (ook wel: magistrale bereidingen) zijn bedoeld om patiënten in nood te kunnen helpen. Ze zijn geen oplossing voor de discussie over de prijs van een geregistreerd geneesmiddel.

Situaties
Apothekers mogen in principe zelf geen geneesmiddelen maken. Maar in sommige situaties mogen zij wél een geregistreerd medicijn namaken. Dat mag onder meer als er geen geschikt geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is, bijvoorbeeld door een tijdelijk tekort. Het mag ook als er wel een geschikt geregistreerd geneesmiddel is, maar niet in de juiste vorm of sterkte (de patiënt heeft bijvoorbeeld moeite met slikken en heeft daarom een vloeibare vorm nodig).

Voorwaarden
Voor beide situaties gelden strikte voorwaarden. Zo mag de eigen bereiding louter op kleine schaal plaatsvinden, alleen voor eigen patiënten van de apotheker. Verder mag het alleen als de patiënt een uitdrukkelijk voorschrift heeft van zijn behandelend arts.

Veiligheid
De ontwikkeling en productie van geneesmiddelen is aan strenge regels gebonden. Die regels zijn er voor de veiligheid van de patiënt. Apothekers dienen zich bewust te zijn van de risico’s die kleven aan de productie van geneesmiddelen, bijvoorbeeld als zij via internet grondstoffen bestellen in het buitenland.

Verheldering
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het belangrijk dat de wetgever de voorwaarden voor magistrale bereidingen verduidelijkt. Vooral het begrip ‘op kleine schaal’ verdient toelichting en normering.

Prijzen
De laatste jaren wordt soms geopperd dat apothekersbereidingen kostbare medicijnen goedkoper kunnen maken, en daardoor beter toegankelijk worden voor de patiënt. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het belangrijk dat medicijnen betaalbaar en toegankelijk zijn voor elke patiënt die ze nodig heeft. Maar daarvoor zijn magistrale bereidingen niet bestemd. Nieuwe prijsmodellen (zoals pay for benefit) en overleg met bijvoorbeeld de overheid, verzekeraars, artsen en patiënten kunnen deze discussie wél verder brengen.

Pagina magistrale bereiding