Standpunt nieuwe prijsmodellen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen wil de betaalbaarheid van en toegang tot nieuwe medicijnen in de toekomst waarborgen. Een doelmatiger gebruik van geneesmiddelen draagt hieraan bij. Deze doelmatigheid is onder meer te realiseren door de introductie van nieuwe prijsmodellen, zoals 'pay for performance', op zowel centraal als decentraal niveau.

Nieuwe prijsmodellen BASE_SMALL_46

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen wil de betaalbaarheid van en toegang tot nieuwe medicijnen in de toekomst waarborgen. Een doelmatiger gebruik van geneesmiddelen draagt hieraan bij. Deze doelmatigheid is onder meer te realiseren door nieuwe prijsmodellen, zoals 'pay for performance', op zowel centraal als decentraal niveau.

Behandeling op maat sluit aan op betaling op maat. Dit betekent dat per medicijn bekeken moet worden welk prijsmodel aansluit op de unieke situatie waarin de patiënt zich bevindt.

Goed meten
Aangezien er steeds meer geneesmiddelen komen die na eenmalig gebruik genezen - denk aan gentherapie - is het noodzakelijk dat er ook nieuwe prijsmodellen worden ontwikkeld. De Vereniging vraagt politieke partijen om naast klassieke prijs-volume-afspraken ruimte te bieden in wet-en regelgeving voor betaling op maat.
Om dat goed te kunnen doen, moeten de uitkomsten van een behandeling correct en transparant gemeten worden, zonder extra administratielast voor zorgverleners. Hiervoor is een landelijk healthcare registry nodig, waarin resultaten per ziektebeeld te vinden zijn.

Pagina nieuwe prijsmodellen

Standpunt healthcare registry