Standpunt nieuwe prijsmodellen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen wil de betaalbaarheid van en toegang tot nieuwe medicijnen in de toekomst waarborgen. Een doelmatiger gebruik van geneesmiddelen draagt hieraan bij. Deze doelmatigheid is realiseerbaar door de introductie van nieuwe prijsmodellen zoals no cure no pay en pay for benefit op zowel centraal als decentraal niveau.

Nieuwe prijsmodellen BASE_SMALL_46

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen wil de betaalbaarheid van en toegang tot nieuwe medicijnen in de toekomst waarborgen. Een doelmatiger gebruik van geneesmiddelen draagt hieraan bij. Deze doelmatigheid is realiseerbaar door de introductie van nieuwe prijsmodellen zoals no cure no pay en pay for benefit op zowel centraal als decentraal niveau.

Behandeling op maat sluit aan op betaling op maat. Dit betekent dat per medicijn bekeken moet worden welk prijsmodel aansluit op de unieke situatie waarin de patiënt zich bevindt.

Opbrengsten meenemen
Hiervoor zijn geneesmiddelenbedrijven samen met de overheid en veldpartijen verantwoordelijk. De vergoeding van medicijnen moet niet alleen gebaseerd zijn op de kosten van een middel. Ook de opbrengsten, zowel de individuele gezondheidswinst als de maatschappelijke baten, moeten worden meegenomen.

Nieuwe prijsmodellen
Om het mogelijk te maken om nieuwe prijsmodellen zoals no cure no pay en pay for benefit te gebruiken, vraagt de Vereniging politieke partijen om naast klassieke prijs-volume-afspraken ruimte te bieden in wet-en regelgeving voor betaling op maat. Maar voor prestatiegedreven prijsmodellen moeten de uitkomsten van een behandeling correct en transparant gemeten worden, zonder extra administratielast voor zorgverleners. Hiervoor is een landelijk healthcare registry nodig.

Pagina nieuwe prijsmodellen

Standpunt healthcare registry