Standpunt off-label voorschrijfbeleid

Off-label voorschrijven van medicijnen moet gebaseerd zijn op medische noodzaak en mag niet worden ingegeven door motieven van financiële of budgettaire aard. Dat is het standpunt van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ten aanzien van off-label voorschrijven.

Off label BASE_SMALL_02

Off-label voorschrijven van medicijnen moet gebaseerd zijn op medische noodzaak en mag niet worden ingegeven door motieven van financiële of budgettaire aard. Dat is het standpunt van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ten aanzien van off-label voorschrijven.

Dit om te voorkomen dat door off-label gebruik het registratiesysteem wordt ondermijnd.

Verplichtingen voldoen
Daarnaast dient aan de voorwaarden uit artikel 68 Van de Geneesmiddelenwet voldaan te zijn. Ten slotte dient de arts te voldoen aan de verplichtingen uit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zoals voorlichtingsplicht, informed consent (dat de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling) en rapportageplicht.

Aanvulling standpunt off-label voorschrijven

Pagina toegankelijkheid