06-02-2024

Deelnemers gezocht voor ‘Uurtje voor Alzheimer’

ABOARD-cohort

Ben je 45 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom om mee te doen aan het ABOARD-cohort. Deelnemers krijgen eens per jaar een vragenlijst over gezondheid, leefstijl en zorggebruik. De antwoorden worden gebruikt voor onderzoek naar gezonde veroudering én Alzheimer. De eerste 5.000 deelnemers hebben zich al aangemeld!

De samenwerkende Nederlandse onderzoekers zoeken zowel gezonde mensen als Nederlanders met de ziekte van Alzheimer. Het doel van de onderzoekers is om minstens 10.000 mensen in de onderzoeksgroep te krijgen.

Februari en maart

De campagne ‘Uurtje voor Alzheimer’ loopt van 1 februari tot en met 31 maart, via allerlei media. Tijdens de Brain Awareness Week, van 11 tot en met 17 maart, zal er extra aandacht zijn voor deze onderzoeksmethode.

Medicijnontwikkeling

In Nederland hebben bijna 300.000 mensen dementie, grotendeels veroorzaakt door Alzheimer. Dit aantal groeit nog steeds. Hoewel er de laatste jaren belangrijke stappen zijn gezet bij medicijnontwikkeling, is er nog geen genezing mogelijk.

Partners

ABOARD bundelt de krachten van meer dan 30 partners, waartoe ook Alzheimer Nederland en de vijf Nederlandse Alzheimercentra behoren. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is een van de partners van ABOARD. De missie van ABOARD is om een vliegende start te maken met behandeling op maat (personalized medicine) voor Alzheimer, door alle voorbereidingen te treffen voor effectieve, patiënt-geregisseerde diagnose, predictie en preventie.

Uurtje voor Alzheimer – meer info en aanmelden