09-07-2024

‘Denkt u aan innovatie en duurzaamheid, minister Agema?’

Yim Angela

Beste mevrouw Agema,

Van harte met uw benoeming tot de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U maakt straks het beleid voor een sector die verlangt naar vernieuwing en frisse energie. Met uw passie voor en kennis over de zorg kunt u een wereld van verschil maken voor de Nederlandse patiënt. Ik wens u daar veel succes mee!

Over vernieuwing en frisse energie gesproken; dat is precies waar de Young Innovators of Medicines (YIM) voor staan. Wij zijn een groep jonge, eveneens gepassioneerde professionals die continu zoeken naar vernieuwende oplossingen voor de uitdagingen en obstakels binnen ons zorgsysteem. We fluisteren onze initiatiefnemer, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), af en toe iets in. Dat hopen we nu ook bij u te mogen doen.

Er zijn twee thema’s die wij cruciaal vinden: toekomstbestendige zorg en duurzaamheid. Een toekomstbestendige zorg kan niet zonder innovatie. Een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat is nodig om zowel huidige als toekomstige generaties te voorzien van de nieuwste medische doorbraken en betere behandeluitkomsten. Ook samenwerken, waarbij alle relevante partijen aan tafel zitten en op waarde worden geschat, is een belangrijke voorwaarde voor innovatie. We kunnen elkaar vinden in ons gemeenschappelijke doel: we willen allemaal de gezondheid van (toekomstige) patiënten verbeteren. Laten we ons verenigen om dit samen te bereiken.

Daarnaast kunnen we niet om duurzaamheid heen. Als YIM vinden we dat we een actieve rol moeten spelen in het bevorderen van duurzaamheid in de zorgsector (en hierbuiten). Daarbij richten wij ons op het verduurzamen van onze eigen bedrijfsactiviteiten en op een duurzame toeleveringsketen waarin we samenwerken met ketenpartners om duurzaamheidsnormen te implementeren en te bevorderen. Zo willen we CO2-uitstoot verminderen, geneesmiddelresten in water terugdringen, een circulaire bedrijfsvoering bevorderen en een gezonde leefomgeving stimuleren. YIM’ers spelen een actieve rol binnen hun bedrijven om deze doelen te bereiken. Bij alle maatregelen die we nemen om de impact op het milieu te verkleinen, moet de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen voor patiënten voorop staan. Laten we samen kijken hoe we duurzaamheidsambities enerzijds en de veiligheid en effectiviteit anderzijds hand in hand kunnen laten gaan.

U staat voor een flinke klus met een vergrijzende samenleving en een oplopend personeelstekort. De ambities die in het hoofdlijnenakkoord zijn geschetst, stemmen positief. Ik heb er alle vertrouwen in dat u zich, als minister van VWS, zich met veel toewijding in zult zetten om de brede lijnen uit te werken in concreet beleid. Verliest u daarbij het innovatieklimaat en duurzaamheid niet uit het oog? Mocht u daar verfrissende ideeën bij kunnen gebruiken, overweeg dan eens om een ‘Young Minister van VWS’ aan te stellen die u af en toe iets in mag fluisteren. Uit ervaring weet ik dat deze constructie prima kan werken!

Met vriendelijke groet,

Angela Borghouts- de Ruijter
Voorzitter YIM