21-11-2023

Dertien nieuwe medicijnen naar sluis

2311 Vanden Boom01s RGB Q0 A7457
Het Zorginstituut Nederland kondigde maandag 13 nieuwe geneesmiddelen aan als kandidaat voor de sluis. Het gaat om geneesmiddelen die naar verwachting in de eerste helft van 2024 een registratie krijgen van de Europese medicijnautoriteit EMA. De lijst is gepubliceerd op de site van de Horizonscan Geneesmiddelen.

Het overzicht laat zien bij welke ziektes er betere behandelingen aankomen. Negen nieuwe geneesmiddelen zijn gericht op kanker, twee op de darmziekte colitis ulcerosa, één op dementie en er is één gentherapie bij (tegen sikkelcelziekte).

Criteria aangescherpt

Als nieuwe geneesmiddelen naar verwachting een groot beslag leggen op het medicijnbudget van ziekenhuizen, kan de minister van VWS zo’n medicijn in de sluis plaatsen, voor onderhandelingen over de prijs. Tijdens de sluisperiode wordt het nieuwe medicijn nog niet vergoed vanuit de zorgverzekering.
De criteria voor de sluis zijn per 1 juli 2023 aangescherpt. Als de kosten van een nieuw medicijn (voor een of meerdere indicaties) in totaal minstens € 20 miljoen per jaar bedragen, komt dat medicijn eerst in de sluis. Dat gebeurt ook als het medicijn voor een nieuwe indicatie jaarlijks minimaal € 50.000 per patiënt bedraagt én de totale jaarlijkse kosten € 10 miljoen of meer zijn.

Drukke tijden

‘Goed nieuws dat er weer nieuwe behandelmethoden beschikbaar komen’, zegt Guido van den Boom, senior adviseur bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).
‘Het worden wel drukke tijden voor VWS en het Zorginstituut. Naast deze nieuwe ziekenhuismedicijnen, komen er begin volgend jaar namelijk ook nog nieuwe medicijnen voor de stadsapotheek aan. Bovendien vinden er heronderhandelingen plaats voor geneesmiddelen waarvoor eerder een prijsafspraak is gemaakt, voor een bepaalde periode.’

Contouren

Deze drukte onderstreept volgens Van den Boom de noodzaak om in goed overleg te komen tot een efficiëntere sluisprocedure.
‘Dan hoeven patiënten niet onnodig lang te wachten op nieuwe medicijnen. En kunnen het Zorginstituut en ministerie zo veel mogelijk worden ontlast.’
Minister Kuipers heeft daartoe al een aanzet gedaan in de contourenbrief die hij afgelopen zomer schreef.

Bericht Horizonscan Geneesmiddelen, met link naar overzicht sluiskandidaten