05-04-2024

‘Een duurzame farmacieketen – daar gaan we samen voor’

Wereld Gezondheidsdag
Wereldgezondheidsdag2024

Gezondheid gaat verder dan toegang tot de (preventieve) gezondheidszorg. Het betekent ook frisse lucht om te ademen, schoon water om te drinken en een gezonde leefomgeving om in te wonen. Op Wereld Gezondheidsdag, jaarlijks op 7 april, staan we daarbij stil.

Van miljoenen mensen wereldwijd staat hun gezondheid onder druk, o.a. door oorlogen, natuurrampen en de klimaatcrisis. Annelies de Lange, programmamanager Duurzaamheid bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG): ‘De klimaatcrisis op dit moment de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Als sector voelen en pakken we onze verantwoordelijkheid.’

CO2-voetafdruk

In ons land is de zorgsector, waaronder de geneesmiddelenindustrie, verantwoordelijk voor 7% van de CO2-voetafdruk. We hebben dan ook te maken met een flinke paradox. Enerzijds zijn geneesmiddelen van grote waarde voor de gezondheid van mensen: ze voorkomen en genezen ziekten en dragen bij aan de kwaliteit van leven.

Tegelijk zorgt het onderzoek, de productie en het gebruik van geneesmiddelen voor CO2-uitstoot en bevatten medicijnen stoffen die schade toebrengen aan het watermilieu. Zo zorgt alleen al het opwarmen van de aarde voor onder andere meer angst en depressie en meer hart- en vaatziekten.

Verminderen van medicijnresten

Partijen in de gezondheidszorg, waaronder de VIG, willen die paradox doorbreken. Daarom hebben wij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend. Daarmee heeft de VIG toegezegd zich met resultaat in te zetten voor duurzame zorg.

In deze afspraak zijn ambitieuze doelen gesteld, waaronder het terugbrengen van medicijnresten die in het milieu belanden. ‘Wij vinden het belangrijk dat geneesmiddelen goed werken. Tegelijkertijd willen we niet dat ze, nadat ze ons lijf verlaten, schade aanbrengen aan planten en vissen’, licht De Lange toe.

Afname zorggebruik

Naast het thema Medicijnen, bevat de Green Deal ook de thema’s Kennis & Bewustwording en Gezondheidsbevordering. Samen met de andere ondertekenaars zetten we ons in om ziekte te voorkomen, een gezonde leefomgeving te creëren en een gezonde leefstijl te bevorderen. Dat zorgt voor meer gezonde levensjaren en een afname van het zorggebruik.

De Lange: ‘Met preventie, vroegtijdige diagnose en gepast gebruik van vaccins en geneesmiddelen voorkomen en genezen we ziekten, of zorgen we ervoor dat de ziekte niet verergerd. Door innovatieve medicijnen te ontwikkelen en deze passend in te zetten samen met voorschrijvers, willen we stappen zetten om de zorgvraag te beperken.’

Duurzame farmacieketen

Tot slot vormen ook de thema’s Circulair en CO2-reductie onderdeel van de Green Deal. ‘Als sector voelen én nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de impact op het milieu zo klein mogelijk te maken. Door na te denken over het gebruik van grondstoffen, de energie die we gebruiken en het recyclen van ons afval, willen we het milieu ontlasten. Onze leden ontwikkelen de medicijnen van morgen op een manier die het milieu zo min mogelijk belast. Een duurzame farmacieketen – daar gaan we samen voor’, sluit De Lange af.

Meer informatie