05-12-2023

Een nieuwe wind

Blog Carolina Correa
Caroline Correa Amgen VIG bestuur

Als Argentijnse en als iemand die in negen landen heeft gewoond, ben ik vertrouwd geraakt met het constante element van verandering in mijn leven. Ook in mijn land heeft rechts de verkiezingen gewonnen. En zie ik dat mensen op verschillende manieren reageren.

Persoonlijk omarm ik verandering met opwinding en optimisme. Het biedt kansen om te reflecteren, fris te beginnen en nieuwe ideeën en energie in te brengen. Te midden van de huidige politieke onzekerheden en gezondheidsuitdagingen in Nederland zie ik de verandering als positief. Er is een kans om de zorg aan te pakken. Natuurlijk zijn er onzekerheden, en het kost tijd om alles op orde te krijgen, een nieuwe regering te vormen en iedereen weer achter de plannen en ambities te krijgen. Maar ik heb ervoor gekozen, proactief, om deze verandering te omarmen en het te zien als een kans.

Want ja… op de drempel van een nieuw jaar en een nieuw kabinet kunnen we ook ‘resetten’. Samen kijken wat nodig is om ambities waar te maken. Ook wij als Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) zijn klaar voor verandering.
Ik voel een nieuwe wind. Niet alleen buiten de VIG, maar ook bínnen onze brancheorganisatie. Als sector voelen we een sterke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een nationaal doel, Nederlanders in 2040 vijf jaar langer laten leven in goede gezondheid. Bovendien willen we dat iedereen dan gelijke toegang heeft tot gezondheidszorg, ondanks verschillen in bijvoorbeeld inkomen of vermogen. Kernvragen die wij onszelf stellen:

  • hoe kunnen we bijdragen aan het welzijn en de welvaart van de Nederlandse samenleving?
  • welke rol kunnen we als sector spelen bij een groter gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid van mensen, bijvoorbeeld via leefstijl?
  • hoe kunnen we er op een duurzaam betaalbare manier voor zorgen dat patiënten op tijd toegang krijgen tot nieuwe medicijnen?
  • hoe zorgen we ervoor dat er voldoende geïnvesteerd blijft worden in innovatie in Nederland, om van dit land ‘Boston aan de Noordzee’ te maken?

Op deze vragen heb ik nog niet alle antwoorden. Maar wat ik wél weet: dit kunnen we als geneesmiddelensector niet alleen. Het helpt enorm als we onderling wantrouwen laten varen en meer gaan samenwerken, en daarbij een open gesprek kunnen voeren.

Er zijn al veel dingen om trots op te zijn, voorbeelden die hoop geven. Ik zie allerlei initiatieven waarbij universiteiten, bedrijven, ziekenhuizen, patiënten, de overheid en anderen succesvol samenwerken. Neem de Dutch Cardio Vascular Alliance (DCVA), een mooie samenwerking rondom hart- en vaatziekten. Of ABOARD, waarbij tal van partijen samenwerken om dementie aan te pakken. Maar ook een initiatief als DRUP, het opnieuw inzetten van goedgekeurde medicijnen voor een andere indicatie, mag niet onvermeld blijven. En FAST, gericht op snellere toegang tot innovatieve medicijnen, is eveneens zo’n inspirerend traject.
De vier voorbeelden die hierboven staan, hebben één ding gemeen: ze konden alleen maar van de grond komen doordat allerlei zorgpartners bereid waren om uit hun ‘silo’ te komen, verder te kijken dan hun eigenbelang en de handen ineen te slaan. Dat dit kán binnen het Nederlandse zorgsysteem, bleek nooit duidelijker dan tijdens de coronacrisis.

Samenwerking is de enige weg vooruit, zeker nu Nederland in rap tempo vergrijst en de uitdagingen in de zorg er niet kleiner op worden. Mijn taxatie is dat de geneesmiddelensector op een kruispunt staat en voor zichzelf een steeds bredere rol ziet. Niet alleen als leverancier, maar vooral ook als partner in de zorg. Een partner die écht oog heeft voor betaalbaarheid en doelmatige inzet van medicijnen, vanuit het perspectief van de samenleving.

Als ik mijn blik op 2024 richt, zijn er nog allerlei onzekerheden. Welk kabinet gaan we krijgen, bijvoorbeeld? En hoe ziet het bijbehorende regeerakkoord eruit? Maar met de ‘bril’ die ik op heb, zie ik vooral veel kansen. Laten we elkaar wat meer vertrouwen, helder zijn over onze eigen en gemeenschappelijke doelen en elkaar versterken. Zo maken we uiteindelijk meer positieve impact in de zorg. En jij… omarm jij verandering? Welke kansen zie jij?

Carolina Correa, bestuurslid Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)

Reageren? [email protected]