18-04-2024

Gepersonaliseerde medicijnen vereisen nieuw onderzoek

Podcast Novartis Nederland & DCRF
Podcast novartis Nederland

Wat zijn de veranderingen, uitdagingen en kansen in het klinische medicijnonderzoek in Nederland? Hoe blijft het onderzoeksklimaat in Nederland optimaal? En welke onderzoeksmethode is nodig voor moderne, gepersonaliseerde medicijnen? Daarover gingen Rick Henderik (Novartis Nederland) en Bart Scheerder (DCRF, UMCG) met elkaar in gesprek.

In de podcast ‘Gepersonaliseerde medicijnen vereisen nieuw onderzoek’ bespreken de medisch directeur van Novartis Nederland en de voorzitter van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) het cruciale belang van klinische studies bij innovatieve geneesmiddelenontwikkeling.

Aan verandering onderhevig

Klinische studies zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van geneesmiddelen. Maar ze zijn aan verandering onderhevig. Van oudsher werden medicijnen vaak ontwikkeld voor een hele patiëntenpopulatie met dezelfde ziekte. Tegenwoordig zijn nieuwe geneesmiddelen steeds doelgerichter. Met deze personalized medicine worden patiënten behandeld op basis van hun unieke kenmerken. Henderik: ‘Deze therapieën kunnen voor een kleine groep specifieke patiënten een groot verschil maken. Omdat ze niet effectief zijn bij àlle patiënten met eenzelfde aandoening, is klinisch onderzoek, en dan vooral het laatste deel, moeilijker geworden.’

Gebruik van AI

Ook is er tegenwoordig een veelheid aan technologische ontwikkelingen, denk aan het gebruik van Artificial Intelligence (AI). ‘Ook dat brengt veranderingen met zich mee’, weet Scheerder, mede vanuit zijn rol als Business Developer Data Driven Innovation bij het UMCG. ‘Deze nieuwe technieken kunnen de uitvoering van trials verbeteren en doelgerichter maken. Zo kunnen we dankzij de inzet van AI in een vroeger stadium vaststellen of een bepaald molecuul effectief is tegen een bepaalde aandoening.’ Henderik vult aan: ‘Novartis gebruikt AI bijvoorbeeld om databases van (oud) onderzoek te doorzoeken om nog meer toepassingen te vinden voor een bekend medicijn.’

Onderzoeksklimaat

Scheerder stipt ook het onderzoeksklimaat in Nederland aan. ‘Belangrijk is dat we hier in nationale context gemeenschappelijk optrekken. Mooi dat organisaties zoals de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Future Affordable Sustainable Therapies (FAST), Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO) en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) mede de schouders onder zetten.’

Beluister de podcast

Deze podcast maakt deel uit van een serie over het belang van medische innovatie en wordt mogelijk gemaakt door Novartis Nederland in samenwerking met Zorgvisie/Skipr. De podcast is hier te beluisteren.