04-12-2023

Integriteit allesbehalve vrijblijvend

Week van de Integriteit
Nieuws code

Integer handelen is allesbehalve vrijblijvend in de geneesmiddelensector. Bij iedere stap in de ontwikkeling, productie en gebruik van geneesmiddelen is integriteit een basisprincipe. Om dit te waarborgen, houden onze leden zich aan uitvoerige richtlijnen en processen. In de Week van de Integriteit, van 1 tot en met 9 december, vragen we extra aandacht voor dit belangrijke thema.

De Week van de Integriteit is een jaarlijkse multi-stakeholderinitiatief. Ook de VIG is aangesloten als één van de 110 partners. Doel van het initiatief is bevorderen van kennisuitwisseling en stimuleren van het debat over integriteit op de werkplek en in de bestuurskamer – niet alleen tijdens deze week, maar het hele jaar door. De week sluit af met de Internationale Integriteitsconferentie in Den Haag.

Juiste doen als niemand kijkt

Voor haar eigen leden gaat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) aan de slag met een interactieve sessie over integer leiderschap en een integere bedrijfscultuur. Frank Peters begeleidt de sessie. Hij is integriteitsexpert, communicatiedeskundige en auteur van o.a. ‘Het juiste doen als niemand kijkt – Lessen uit de ethiek en filosofie voor integer leiderschap’.

‘Het is belangrijk dat er duidelijke waarden zijn waar een organisatie voor staat. En dat die waarden ook zijn door vertaald naar normen en naar een gedragscode waaraan medewerkers zich te houden hebben’, legt Peters uit in een gesprek met de VIG . ‘En inspireer de medewerkers vervolgens ook om die code na te leven.’

Psychologische veiligheid

Ook individuele leden staan deze week nadrukkelijk stil bij integriteit. Zo richt Pfizer zich dit jaar op een ‘speak up’-campagne die gericht is op het vergroten van de psychologische veiligheid van de collega’s. Linda van Schaijk, compliance lead bij Pfizer Nederland: ‘We vinden het belangrijk dat collega’s zich vrij voelen om hun mening, vragen en zorgen te uiten, en dat ze ruimte voelen om hun ideeën te delen.’

‘Uiteraard is integriteit niet alleen tijdens deze week een belangrijk thema. We zorgen ervoor dat onze collega’s er het hele jaar bij blijven stilstaan’, legt Van Schaijk uit. Dat gebeurt allemaal met één duidelijke reden: het belang van de patiënt. 'Zelf als iets wél mag volgens de regels, hoeft dat niet altijd te betekenen dat het juist is of juist voelt. Ook daar houden we rekening mee.’

Maatschappelijke Code

De leden hebben niet alleen interne richtlijnen waar zij zich aan houden. Zij hebben ook allemaal de Code ondertekend, die beschrijft vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. ‘De Code bevat 40 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit’, legt Merit Boersma uit, manager communicatie bij de VIG.

‘Geneesmiddelenbedrijven hebben een grote maatschappelijk verantwoordelijkheid. Samen met o.a. de overheid, patiënten en artsen, zetten zij zich in voor de beschikbaarheid van nieuwe behandelingen. Een belangrijke voorwaarde voor deze samenwerking is vertrouwen. Alleen als zorgpartners op elkaar kunnen vertrouwen, kunnen ze gezamenlijk de beste zorg bieden aan patiënten. Dat vertrouwen begint met integriteit van handelen. Daarom is integriteit een belangrijke kernwaarde van onze Code.’

Meer informatie

  • Wilt u weten wat Frank Peters onder integer leiderschap verstaat? Lees hier zijn blog.
  • Wilt u weten welke afspraken rondom integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit zijn vastgelegd in de VIG Code? U vindt de Code hier.
  • Bent u benieuwd hoe Linda van Schaijk binnen Pfizer waarborgt dat medewerkers integer handelen? Lees het hele interview op de website van Pfizer.