26-04-2021

Hoe zit het precies met octrooien?

Octrooi infografic
Octrooien (patenten) vormen de basis van de innovatieve geneesmiddelensector. Op twee manieren stimuleren ze innovatie.

Ten eerste bieden ze een aantal jaren bescherming tegen het namaken van exact hetzelfde medicijn, waardoor een bedrijf meer kans heeft om de investeringen terug te verdienen. En ten tweede moet het bedrijf door die bescherming de kennis openbaren. Dat inspireert en helpt andere onderzoekers weer om innovaties te ontwikkelen.

Uitvinding

Octrooien moeten worden aangevraagd meteen nadat een uitvinding is gedaan. Een octrooi kun je krijgen op iets dat nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. Bijvoorbeeld op een nieuwe werkzame stof die een positief effect heeft op een ziekte. Vanaf het aanvragen van het octrooi geldt het octrooi twintig jaar. Daarvan is doorgaans al twaalf jaar verstreken wanneer het medicijn volledig ontwikkeld en geregistreerd is.

Namaken

Als het patent is verlopen, kunnen andere bedrijven het geneesmiddel precies namaken. Dan ontstaat prijscompetitie en daalt de prijs vaak aanzienlijk. Tijdens de octrooiperiode kunnen concurrenten natuurlijk ook een ander medicijn ontwikkelen voor dezelfde aandoening. Deze medicijnen concurreren dan met andere geoctrooieerde medicijnen. In werkelijkheid is de effectieve octrooiperiode daardoor vaak maar enkele jaren.