26-02-2024

Lancering Gids Werken aan duurzame zorg

Zo werkt de zorg
Gids Werken aan duurzame zorg

Wat is de milieu-impact van onze zorgsector? En met welke acties wil de zorgsector de duurzaamheidsdoelen halen? De digitale gids Werken aan duurzame zorg geeft een antwoord op die vragen met visualisaties en bondige teksten.

De gids werd eerder deze maand gepubliceerd door het Platform Zó werkt de zorg, waarin 20 partijen samenwerken aan betrouwbare en neutrale gegevens in de zorg. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is één van die partners. “Duurzaamheid is een vaak nog onderbelicht, maar erg belangrijk thema in de gezondheidszorg. Immers, een gezond milieu is nodig voor een gezonde samenleving. Denk aan frisse lucht om in te ademen en schoon water om te drinken. Deze gids biedt een goed vertrekpunt voor iedereen die wil werken aan het duurzamer maken van de zorg”, aldus Annelies de Lange, programmamanager Duurzaamheid bij de VIG.

Binnen- en buitenland

De milieu-impact van de Nederlandse zorg, zoals geschetst in de gids, is berekend door het RIVM. Daarbij zijn zowel de effecten in Nederland als de effecten over de landsgrenzen meegenomen. Zo blijkt dat de zorgsector verantwoordelijk is voor ruim 7% van de Nederlandse consumptievoetafdruk van broeikasgassen. Kijken we naar het buitenland, dan blijkt dat bijvoorbeeld het delven van grondstoffen voor medicijnen een grote milieu-impact heeft, vooral in Azië.

Goede voorbeelden

Met maatregelen en acties in Nederland probeert de zorgsector de effecten op het milieu terug te dringen. Denk aan de afvalstroom verkleinen, energie besparen in zorggebouwen en ervoor zorgen dat er minder medicijnresten in het milieu terechtkomen. De Gids beschrijft de impact en de acties die de zorg neemt voor de thema’s klimaat, circulariteit en milieu. De impact is onderbouwt met relevante bronnen. Goede voorbeelden per zorgsector concretiseren de acties.

Meer weten

Wilt u meer weten over de verantwoordelijkheid die de farmaceutische sector neemt om haar impact op het milieu te verkleinen? De Gids Werken aan duurzame zorg is kosteloos te downloaden op het platform Zo werkt de zorg. Ook kunt u contact opnemen met onze Programmamanager Duurzaamheid Annelies de Lange.