23-01-2024

Medicijn gezocht voor investeringsklimaat

VIG_research_missie_vissie

In welke mate is Nederland (nog) aantrekkelijk voor het bedrijfsleven? Daarover verschenen de afgelopen week meerdere zorgelijke berichten in de media. Zo sprak VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer over rode seinen voor het investeringsklimaat, waarschuwde TNO dat Nederland economisch terrein verliest door achterblijvende R&D-investeringen en adviseert de Sociaal Economische Raad (SER) om fors te investeren in basisfaciliteiten.

Peter Bertens, manager Innovatie bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), deelt deze zorgen. ‘Een goed investeringsklimaat is voor de hele samenleving van belang. De economie van morgen zorgt niet alleen voor banen, maar ook voor een gevulde schatkist waarmee we onze rekeningen betalen en investeringen kunnen doen. Het is zaak dat Nederland concurrerend blijft ten opzichte van andere Europese landen en de industrie ook in de toekomst een belangrijke bijdrage aan de economie kan blijven leveren.’

Verslechtering investeringsklimaat

Het investeringsklimaat in Nederland is aan het verslechteren. Dat komt onder meer door de veranderende internationale situatie, een gebrek aan stabiel overheidsbeleid en afwijkende belastingtarieven. Ook de achterblijvende publieke uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) in Nederland dragen bij aan de verslechtering. Onze buurlanden hebben de afgelopen twintig jaar consequent hun R&D-uitgaven verhoogd, terwijl deze uitgaven in Nederland juist achterbleven bij de ontwikkeling van de totale overheidsbestedingen, zo signaleert TNO. Door het verslechteren van het investeringsklimaat, is de industrie in ons land al een klein jaar aan het krimpen: bedrijven beperken hun productie of leggen deze zelfs stil.

R Duitgaven

Prachtig farma-ecosysteem

Ondanks de rode seinen, is de uitgangspositie van Nederland nog steeds behoorlijk en biedt het een goede basis. Bertens: ‘Dat zien we ook terug in de farmaceutische sector. We hebben een prachtig farma-ecosysteem in Nederland, zowel op het gebied van geneesmiddelontwikkeling als -productie.’ In ons land produceren enige tientallen bedrijven geneesmiddelen, van relatief eenvoudige pijnstillers tot enorm ingewikkelde genetische therapieën. En we zien substantiële investeringen in ons land: in Sassenheim en Leiden leggen drie farmabedrijven de laatste hand aan nieuwe fabrieken voor vaccins en cel- en gentherapie. ‘Maar het verslechterde investeringsklimaat maakt het niet vanzelfsprekend dat dergelijke investeringen van internationale farmaceutische bedrijven ook de komende jaren in Nederland worden gedaan’, signaleert Bertens.

Sterke basis gebruiken

‘Het is dan ook zaak om niet achterover te leunen’, vervolgt Bertens. ‘Laten we de sterke basis gebruiken om de farmaceutische industrie in ons land verder te versterken.’
Bertens ondersteunt het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) aan het nieuwe kabinet. Daarin roept de SER op om fors te investeren in basis-faciliteiten als goed personeel en voldoende elektriciteit. Een duidelijke agenda voor schone technologie van het volgende kabinet moet bedrijven duidelijkheid geven, zodat deze bereid zijn investeringen te doen die de industrie verduurzamen.
Bertens voegt daar tot slot aan toe: ‘Behalve beleid maken voor een gunstig investeringsklimaat, is het zaak om dit ook in uitvoering te brengen. Immers, met plannen maken alleen verander je de wereld niet’.

Lees verder: