19-12-2023

Medicijnuitgaven stabiel ondanks toename patiënten

Shutterstock 2292234947 Pillen en euros

Afgelopen vrijdag publiceerde Het Financieele Dagblad een onderzoek naar de uitgaven aan geneesmiddelen door de jaren heen. De belangrijkste conclusie van het artikel is dat de uitgaven aan medicijnen in Nederland niet zijn toegenomen, maar gelijke tred houden met de gemiddelde inflatie over de afgelopen achttien jaar. ‘De uitkomsten staan haaks op gangbare beeld van sterk stijgende zorguitgaven door de introductie van nieuwe geneesmiddelen’, aldus het FD.

Nederland blijkt in vergelijking met andere Europese landen zelfs buitengewoon weinig uit te geven aan geneesmiddelen. Ook concludeert het FD dat de medicijnuitgaven per Nederlander licht zijn afgenomen en dat Nederland grote kortingen en prijsverlagingen afdwingt.

Balans

Tegelijkertijd roept het artikel ook diverse andere vragen op over de gevolgen van het Nederlandse geneesmiddelenbeleid. Bijvoorbeeld over de balans tussen betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid tot geneesmiddelen waarvan miljoenen Nederlanders dagelijks afhankelijk zijn. Door de onderhandelingen moeten deze patiënten steeds langer wachten voordat een nieuw medicijn beschikbaar is. ‘Inmiddels is dat opgelopen tot gemiddeld ruim 600 dagen, waarmee Nederland onderaan bungelt in Europa. We moeten er écht samen op inzetten om deze wachttijd voor patiënten te verkorten’, aldus Carla Vos, adjunct-directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Ziekenhuizen verlenen steeds meer zorg

Ten aanzien van de betaalbaarheid van medicijnen stelt het FD in het artikel dat ‘er in de discussie over medicijnuitgaven vaak alleen aandacht is voor de kosten van gepatenteerde, dure geneesmiddelen. Dat is niet helemaal onlogisch, omdat vooral ziekenhuizen voor de stijgende kosten van de zogenoemde intramurale medicijnen opdraaien. De ziekenhuizen verlenen steeds meer specialistische zorg, vaak met behulp van de nieuwste medicijnen waardoor ze veel minder profiteren van de prijsdalingen voor generieke, patentvrije medicijnen’, aldus het FD.

‘Het klopt dat de uitgaven aan geneesmiddelen in ziekenhuizen toenemen’, bevestigt Vos. ‘Er zijn nieuwe en betere behandelingen gekomen voor patiënten met ernstige ziektes, waar voorheen geen oplossing voor bestond. Daarnaast draagt vooral de sterke groei van het aantal patiënten bij aan de stijgende uitgaven, wat door de vergrijzing komt. Ziekenhuizen behandelen dus steeds meer patiënten met steeds betere middelen.’

Nieuw perspectief

De cijfers bieden een nieuw perspectief op de ontwikkeling van de uitgaven aan medicijnen. Dat creëert een opening voor een meer gebalanceerde dialoog over de werkelijke oorzaken van toenemende zorgkosten. We gaan graag met alle betrokkenen het gesprek aan over deze uitkomsten en een toekomstbestendige inrichting van ons geneesmiddelenbeleid. Uiteindelijk willen we allemaal dat we in Nederland toegang houden tot de best mogelijk zorg en behandelingen, waarbij we tegelijkertijd de kosten in de gaten houden. Daarin hebben alle partijen in het zorgveld een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Artikel in FD: 'Hoe Nederland de uitgaven aan medicijnen beteugelt'