04-10-2022

Minister kijkt naar rol medicijnen bij bestrijding personeelstekort

Rapport verlaging van het personeelstekort
Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) is in gesprek gegaan met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) over de bijdrage die medicijnen kunnen leveren aan het oplossen van personeelstekorten in de zorg.

Dat meldde de minister op 30 september in een brief aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de motie van de Kamerleden Tielen en Van den Hil, die begin juli werd aangenomen, inventariseert de minister momenteel bij diverse veldpartijen hoe effectiever gebruik van geneesmiddelen bij kan dragen aan zowel het verhogen van de kwaliteit van zorg als aan het oplossen van personeelstekorten.
‘De inventarisaties die volgens het onderzoek van de VIG hieraan bijdragen, neem ik mee bij het inventariseren van bewezen effectieve arbeidsbesparende innovaties’, aldus de minister in de brief.

In kaart gebracht

Door beter, slimmer en gepast medicijngebruik kan het arbeidstekort in de zorg dalen met 3.000-6.000 fte in 2031. Hiermee kan Nederland 8 à 14% van het tekort aan zorgpersoneel oplossen.
De VIG bracht dit samen PwC Strategy& in kaart, met betrokkenheid van voormalig zorgminister Ab Klink.

Tekort zorgpersoneel daalt met 14% door gepast gebruik medicijnen