16-03-2021

Nederlandse ziekenhuizen gaan ongebruikte medicijnen opnieuw uitgeven

Verspeilling BASE WIDE 14
Jaarlijks wordt in Nederland voor minimaal honderd miljoen euro aan medicijnen weggegooid. In de strijd tegen deze verspilling gaan vier ziekenhuizen dure, ongebruikte geneesmiddelen opnieuw verstrekken aan patiënten. ‘Een mooi initiatief dat bredere uitrol verdient.’

Dit zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). ‘Medicijnverspilling is een belangrijk probleem. Het is zonde dat dure geneesmiddelen, waar al voor is betaald, in de prullenbak belanden. Het kost de maatschappij jaarlijks veel geld en zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk.’ 'Daarnaast leidt medicijnverspilling tot onnodige milieubelasting. Denk hierbij aan gebruik van grondstoffen en materialen, CO2-footprint, productie en distributie, afvalverwerking of verkeerde omgang met medicijnresten waardoor deze in het milieu belanden.’

Pilot
Het Radboudumc, Jeroen Bosch Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht nemen deel aan de proef waarbij onaangebroken verpakkingen van dure oncologische geneesmiddelen die patiënten thuis overhouden opnieuw worden uitgegeven. Aan de medicijnen wordt een temperatuurchip toegevoegd en en verpakking wordt vervolgens verzegeld. Wanneer de patiënt medicatie overhoudt, zamelt de apotheek dit in en voert een kwaliteitscontrole uit. Medicijnen die aan alle kwaliteitscriteria voldoen, worden verstrekt aan een andere patiënt. Zo wordt voorkomen dat ongebruikte geneesmiddelen - die nog van goede kwaliteit zijn - worden weggegooid. Het project, onder leiding van onderzoeker Charlotte Bekker van het Radboudumc, loopt twaalf maanden.

Bredere uitrol
De VIG - die betrokken is bij de Adviesraad van de pilot - onderzoekt samen met een aantal lidbedrijven hoe heruitgifte verder kan worden opgeschaald. Schouw: ‘Hoe past heruitgifte binnen bestaande wet- en regelgeving? Hoe gaan we om met vergoeding en de kosten die gepaard gaan met bijvoorbeeld de extra kwaliteitscontroles door apothekers? We denken graag mee bij een verdere uitwerking.’

Voorkomen verspilling
Naast heruitgifte zet de VIG zich in om zoveel mogelijk verspilling eerder in de medicijnketen te voorkomen, door het bevorderen van medicijngebruik op maat en gepast gebruik. Dit is ook één van de speerpunten binnen het programma van de Coalitie Duurzame Farmacie (VIG, Bogin, Neprofarm en KNMP). ‘Helaas, kan verspilling niet altijd worden voorkomen en blijven er soms medicijnen over door onvoorziene bijwerkingen, ziekenhuisopnamen of overlijden’, zegt Schouw. ‘In die gevallen moeten we altijd inzetten op verantwoorde heruitgifte van ongebruikte geneesmiddelen, die natuurlijk wel voldoen aan harde kwaliteitseisen.’