17-01-2023

Samen voor passende oncologische zorg thuis

Shutterstock 1879105603_zorg_hart
Wordt 2023 het jaar van de Passende zorg? Om ervoor te zorgen dat iedereen nu en in de toekomst goede zorg kan krijgen, is een aanpak gericht op passende zorg noodzaak. De overheid heeft zelfs een speciaal-gezant passende zorg benoemd, prof. Jan Kremer, die onder meer dialoogsessies met alle stakeholders gaat voeren over deze aanpak.

Ook vanuit Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vinden tal van initiatieven plaats gericht op passende zorg. Niet alle zorg hoeft in het ziekenhuis plaats te vinden. Want passende zorg betekent bijvoorbeeld ook ‘de juiste zorg op de juiste plek’. De afgelopen jaren is op meerdere plekken op verschillende manieren ervaring opgedaan met oncologische zorg thuis. Een doorbraak zodat dit overal in Nederland wordt aangeboden, blijft echter uit. Uit een inventarisatie vanuit de Care Coalition blijkt dat alle initiatieven aanlopen tegen min of meer dezelfde problemen, zoals financiering, menskracht, implementatieperikelen. Hierdoor wordt opschaling bemoeilijkt.

Panel

Op dinsdag 31 januari organiseert de Care Coalition een bijeenkomst over oncologische zorg thuis. Drie zorgorganisaties (Bravis, Gelre, Erasmus MC) vertellen hoe zij het hebben aangepakt. Wat maakt hun aanpak succesvol en waar lopen ze tegenaan? Vervolgens gaan de deelnemers aan de bijeenkomst samen met het panel in gesprek over de uitdagingen en dilemma’s. Doel: nieuwe inzichten opdoen, gezamenlijk naar oplossingen zoeken voor de geschetste problemen.

Het dialoogpanel bestaat uit onder andere:

  • Irene Dingemans, programmaleider Kwaliteit van Zorg, Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten
  • Vincent Pelgröm, Unitmanager Tweedelijns somatische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  • Een afgevaardige van Zilveren Kruis
  • Myriam van Haften, Algemeen Directeur Ambulante Kliniek Care4homecare & Landelijke Zorg-apotheek
  • Dineke Amsing, manager Strategische Coalities Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Warm hart

‘De bijeenkomst kan zowel fysiek als online bijgewoond worden. Iedereen met een warm hart voor oncologische zorg thuis is van harte uitgenodigd om mee te praten en te denken over dit thema’, aldus dagvoorzitter en zorgveranderaar Maaike de Vries. De discussie via de chat wordt gemodereerd door Celia Noordegraaf.

Knelpunten oplossen

Dineke Amsing: “Er is waarschijnlijk niet één model voor oncologische zorg thuis, omdat de omgeving erg kan verschillen. Passende zorg betekent ‘kijken wat past bij de patiënt én bij de zorgorganisatie’. Om de knelpunten op te lossen hebben we álle stakeholders nodig, daarom ben ik heel blij dat die allemaal in het panel vertegenwoordigd zijn.‘

Aanmelden

Lees meer over de verschillende modellen voor oncologische zorg thuis in het Whitepaper Zorg. Ná de bijeenkomst verschijnt een volgende versie van dit whitepaper met de nieuwe inzichten die daarin zijn opgedaan. Doe mee, denk mee en meld je aan via De toekomst van oncologische zorg thuis.