15-05-2019

Stap vooruit met Green Deal Duurzame Zorg

Green Deal ondertekening groepsfoto
Digitale bijsluiters, recyclen van doordrukstrips en terugdringen van de hoeveelheid ongebruikte geneesmiddelen. Dit is een greep uit de Green Deal Zorg 2.0 die woensdag werd ondertekend door Bogin, Neprofarm en Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Digitale bijsluiters, recyclen van doordrukstrips en terugdringen van de hoeveelheid ongebruikte geneesmiddelen. Dit is een greep uit de Green Deal Zorg 2.0 die woensdag werd ondertekend door Bogin, Neprofarm en Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Onder toeziend oog van minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport, zette Brigit van Soest-Segers, programmamanager Duurzaamheid namens de drie brancheverenigingen, haar handtekening. In de Green Deal hebben de brancheverenigingen hun plannen en ambities uitgewerkt. Het is een vervolg op de eerste Green Deal die in oktober 2018 door 132 partijen uit de zorg werd ondertekend.

Duurzame verpakkingen

De geneesmiddelenbedrijven willen verspilling voorkomen en verpakkingen verduurzamen. \u2018Medicijnen belanden geregeld in de prullenbak. Dat moeten we niet willen. Door gebruik van het juiste middel voor de juiste patiënt in de juiste dosering , kan veel verspilling worden voorkomen\u2019, zegt Van Soest-Segers. \u2018Daarnaast zetten we in op een verbeterde inzameling van ongebruikte geneesmiddelen.\u2019 Een retourbox voor restmedicatie en lege doordrukstrips in apotheken is \u00e9\u00e9n van de mogelijkheden om het inzamelen te bevorderen. In het vandaag gelanceerde Brancheplan Duurzaam Verpakken, waar ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) aan deelneemt, staan de plannen voor verduurzaming van de sector tot 2022.

Recycling

De meest gebruikte verpakking voor geneesmiddelen is de doordrukstrip. Deze zogenoemde blisters zijn noodzakelijk vanwege de beschermende eigenschappen op het product, maar zijn tot op heden niet goed recyclebaar. De sector onderzoekt of het toch mogelijk is de huidige blisterverpakking te recyclen. Voor de lange termijn wordt onderzocht of het van milieuvriendelijke materialen gemaakt kan worden. Een andere maatregel uit het Brancheplan is het op termijn vervangen van de papieren bijsluiter voor een digitale variant. Eerste stap hierin is een pilot met een digitale bijsluiter voor vaccins en ziekenhuisverpakkingen.

Medicijnresten in water

De drie brancheverenigingen delen de zorg over de toename van geneesmiddelresten in het water. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat jaarlijks 140 ton medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen, vooral via de riolering. Deze restanten kunnen schadelijke effecten hebben op organismen in het watermilieu, zoals gedragsverandering, weefselschade en effecten op de voortplanting. De kwaliteit van het drinkwater kan in de toekomst onder druk komen te staan. De brancheverenigingen nemen daarom actief deel aan het Uitvoeringsprogramma 'Ketenaanpak Medicijnresten uit water\u2019 van de Rijksoverheid.'

Klimaatneutrale pil

'We vinden het belangrijk dat de geneesmiddelen die wij produceren en afleveren op een verantwoorde manier worden geproduceerd en gebruikt waardoor de milieu-impact zoveel mogelijk wordt beperkt', zegt van Soest-Segers. 'Maar een volledig 'klimaatneutrale pil' is helaas nog niet mogelijk. Bij het ontwikkelen van geneesmiddelen wordt de impact op het milieu meegenomen, maar de werkzaamheid en veiligheid voor de patiënt mag nooit in het geding komen. Een middel dat in rioolwaterzuivering snel afbreekt, zal dat meestal ook doen in het menselijk lichaam. Daar is een patiënt niet bij gebaat omdat de werking daardoor minder effectief is en een hogere dosering nodig is, wat weer een averechts effect heeft op het milieu.'

Door het ondertekenen van de Green Deal zet de sector een stap vooruit in het verduurzamen van de hele levenscyclus van geneesmiddelen.

Green Deal Duurzame Zorg 2.0

Green Deal ondertekening Brigit van Soest VIG

Medicijnresten in water

De drie brancheverenigingen delen de zorg over de toename van geneesmiddelresten in het water. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat jaarlijks 140 ton medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen, vooral via de riolering. Deze restanten kunnen schadelijke effecten hebben op organismen in het watermilieu, zoals gedragsverandering, weefselschade en effecten op de voortplanting. De kwaliteit van het drinkwater kan in de toekomst onder druk komen te staan. De brancheverenigingen nemen daarom actief deel aan het Uitvoeringsprogramma ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit water’ van de Rijksoverheid.

Klimaatneutrale pil

‘We vinden het belangrijk dat de geneesmiddelen die wij produceren en afleveren op een verantwoorde manier worden geproduceerd en gebruikt waardoor de milieu-impact zoveel mogelijk wordt beperkt’, zegt van Soest-Segers. ‘Maar een volledig ‘klimaatneutrale pil’ is helaas nog niet mogelijk. Bij het ontwikkelen van geneesmiddelen wordt de impact op het milieu meegenomen, maar de werkzaamheid en veiligheid voor de patiënt mag nooit in het geding komen. Een middel dat in rioolwaterzuivering snel afbreekt, zal dat meestal ook doen in het menselijk lichaam. Daar is een patiënt niet bij gebaat omdat de werking daardoor minder effectief is en een hogere dosering nodig is, wat weer een averechts effect heeft op het milieu.’

Door het ondertekenen van de Green Deal zet de sector een stap vooruit in het verduurzamen van de hele levenscyclus van geneesmiddelen.

Green Deal Duurzame Zorg 2.0

Samenvatting Brancheplan Duurzaam Verpakken Farmacie en zelfzorgmiddelen

Brancheplan Duurzaam Verpakken Farmacie en zelfzorgmiddelen 2019-2022

Infographic Bijdrage geneesmiddelenbedrijven aan verduurzaming zorg

Handleiding duurzaam verpakken (Engels)