24-09-2019

Terugblik FIGON Medicines Days

Om innovatie in geneesmiddelenontwikkeling en -onderzoek ruim baan te geven, kunnen academie, overheid, toezichthouders en bedrijfsleven niet zonder elkaar. Deze boodschap werd door meerdere sprekers herhaald tijdens de FIGON Dutch Medicines Days.

Het centrale thema was op 23 en 24 september Innovation in pharmacological and pharmacotherapeutical research. ‘Innovatie is een breed begrip, maar we hebben hier bewust voor gekozen, ook met het idee om verschillende disciplines meer met elkaar in contact te brengen’, zegt Just Weemers, EMEA Regulatory Liaison bij Janssen, en lid van het organiserend comité van de tweedaagse conferentie. De Medicines Days zijn vanuit Ede verhuisd naar Leiden, ook met een schuin oog op de komst de Europese Medicijnagentschap EMA naar Amsterdam, geeft Weemers aan.

Toekomstbeeld
Hans Schikan, bestuurslid van Health Holland, opende de conferentie met een visionair beeld van het geneesmiddelenonderzoek in Nederland, en hoe daar te komen. ‘Schikan sprak niet alleen de ambities van Health Holland uit, maar ook vanuit andere partijen die een rol spelen binnen geneesmiddelenonderzoek. Hoe brengen we het gehele veld verder, en wat is daarvoor nodig’, vertelt Weemers. ‘Een inspirerend begin van de conferentie.’

Samenwerking
Vooraanstaand gastspreker op dag 1 van de conferentie was Guido Rasi, directeur van EMA. Rasi ging in op de rol van de EMA enerzijds als enabler, maar anderzijds als gatekeeper. Hij gaf aan dat zijn organisatie zich zo goed mogelijk inzet om geneesmiddelenonderzoek te ondersteunen, en benadrukte daarbij de noodzakelijke samenwerking tussen industrie, academie, patiënten en overheid. Om een innovatief geneesmiddel succesvol te ontwikkelen en op de markt te brengen, is samenwerking in de vroege fase (early engagement) noodzakelijk.

Koploper
In een paneldiscussie onder leiding van Adam Cohen, oprichter van het Centre for Human Drug Research, gingen afgevaardigden uit de geneesmiddelensector met elkaar in gesprek over de vraag hoe Nederland koploper kan worden in klinisch onderzoek. De ambities bleken hoog, maar los van elkaar, lopen alle hoofdrolspelers tegen knelpunten aan. Deze knelpunten kwamen eerder dit jaar al ter sprake tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in Nieuwspoort over klinisch onderzoek. Carla Vos, hoofd Kennis en Beleid van de Vereniging, en Bart Scheerder (ACRON) herhaalden deze oproep om voor het einde van dit jaar te komen tot een agenda voor klinisch onderzoek.

Wetenschap
Op de tweede dag van de FIGON Medicines Days was er wederom ruim baan voor de wetenschap en het netwerkkarakter van de DMD. De dag begon met een lezing van Huib Ovaa, professor chemische biologie aan de Universiteit Leiden. ‘Ovaa wist op een treffende manier een uiterst complex concept op het gebied van het targeting met small molecules neer te zetten. Hij sprak van een aanstaande revolutie op dit gebied en hoe hij in zijn lab werkt aan het perfectioneren van deze ontwikkeling,’ legt Weemers uit.

Geneesmiddelenonderzoek
Jan van de Winkel (GenMab) schetste een uitgebreid toekomstbeeld van de vele innovatieve mogelijkheden met antilichamen. Markwin Velders (Kite Pharma) deed vervolgens een boekje open over de ontwikkelingen rondom CAR-T celtherapie en blikte vooruit op de opening van hun faciliteit in Hoofddorp in 2020. Verder waren er op beide dagen parallelsessies over verscheidene hot topics die het hele veld van het geneesmiddelonderzoek omvatten. Ook de PhD-studenten waren uitgebreid vertegenwoordigd in een postercompetitie en PhD student competition. Dinsdagavond wordt het congres afgesloten met de uitreiking van de Prix Galien Awards 2019.