30-05-2024

Terugblik geneesmiddelendebat

Tweede kamer plenaire zaal

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer met minister Dijkstra over het hulp- en geneesmiddelenbeleid. Het was de derde keer in een week tijd dat de Kamer aandacht besteedde aan het thema geneesmiddelen, na een rondetafelgesprek op 23 mei en een hoorzitting op 27 mei. Een korte terugblik op een debat met maar liefst 71 agendapunten.

Er was veel aandacht voor de enorme medicijntekorten. Diverse Kamerleden vroegen in het bijzonder naar mogelijkheden om het preferentiebeleid aan te passen en naar de verschillende opties op tafel om de tekorten op te lossen. Volgens de minister is er al veel mogelijk binnen het preferentiebeleid en wordt er maximaal gewerkt aan initiatieven om de tekorten in Nederland zo snel mogelijk op te vangen.

Tekorten

Verder gaf de minister na vragen van de PVV aan dat de Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen geneesmiddelen 2024 later dit jaar wordt ingevoerd. Eerder hebben BOGIN, GLN, KNMP en VIG in een brandbrief aandacht gevraagd voor de risico’s van invoering van deze beleidsregel, die tot nog meer medicijntekorten zal leiden.

Transparantie

Vanuit de Kamer werd door meerdere partijen de wens uitgesproken om meer transparantie te krijgen over de prijzen van geneesmiddelen, het zogenaamde ‘kostprijs ++’ model te verkennen en te kijken naar voorbeelden uit andere landen, in het bijzonder Italië. De minister benadrukte het belang van maatschappelijk aanvaardbare prijzen, maar constateerde tegelijkertijd dat er veel haken en ogen aan deze wensen van de Kamer zitten en dat er geen voorbeelden zijn van landen waar transparantie-eisen tot betere uitkomsten hebben geleid. Afgelopen maandag reageerde VIG-voorzitter Mark Kramer op vergelijkbare vragen van de Kamerleden in de hoorzitting ‘dure’ geneesmiddelen.

Sluis

Na vragen over de ‘sluisprocedure’ en vertragingen die optreden in de toegang voor patiënten nadat de sluis met succes is doorlopen, reageerde de minister dat verbetering wenselijk is. Dat kan volgens de minister onder andere door artsen eerder te betrekken en tot verbetering van inzichten en afspraken over gepast gebruik te komen. Verder benadrukte de minister niet alleen het belang van kosteneffectiviteit, maar ook het belang van beschikbaarheid van innovatieve behandelingen in Nederland.

Zeldzame ziekten

D66 brak een lans voor patiënten met een zeldzame aandoening en bood de minister namens ruim 90 organisaties een manifest aan met een aantal voorstellen die moeten leiden tot meer behandelingsopties voor deze patiënten.

Wat de VIG betreft, is blijvende innovatie en geneesmiddelenontwikkeling cruciaal om oplossingen te zoeken voor de helaas nog vele duizenden onbehandelbare aandoeningen. Dat vereist dat geneesmiddelenbedrijven hun innovatiemotoren draaiende kunnen houden. Winsten zijn de motor van medicijninnovaties, aangezien driekwart van de investeringen in medicijnontwikkeling uit het bedrijfsleven komt. Dit ‘innovatiemodel’ biedt de beste kans op voldoende goede medicijnen voor morgen.

Ecosysteem

De VVD vroeg naar een taxatie van de minister van het Nederlandse ecosysteem voor geneesmiddelenontwikkeling. De minister onderstreepte het belang van dit ecosysteem met een aantal voorbeelden van goede samenwerking, bijvoorbeeld op de scienceparken in Oss en Leiden en de oprichting van het expertisecentrum FAST.

Samenwerking

Aan het einde van haar betoog benadrukte de minister het belang van samenwerking en het maken van goede afspraken met de sector. Ook wees zij op de complexiteit die dat met zich meebrengt voor wat betreft de wijze waarop geneesmiddelenontwikkelaars (moeten) opereren. De VIG onderstreept het belang van dit blijvende gesprek en verbetering van de samenwerking, onder andere door de sector ook daadwerkelijk een plek aan tafel te geven. De VIG zal die samenwerking ook met het nieuwe kabinet blijven zoeken.

Op verzoek van Kamerlid Bushoff (PvdA/GL) volgt komende weken nog een zogenaamd tweeminutendebat waar de Kamer moties kan indienen.

Verder lezen: