22-03-2024

Terugdringen medicijnresten in ons water

Shutterstock 1809055444 pharmaceutical waste water

Jaarlijks belandt er minstens 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater in Nederland. Deze geneesmiddelenresten bemoeilijken de zuivering van drinkwater en kunnen een negatief effect hebben op dieren in het water. Op Wereldwaterdag, jaarlijks op 22 maart, vragen we extra aandacht voor de milieu-impact van geneesmiddelen.

Net als vele andere partijen in de medicijnketen, zet ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) zich in voor het terugdringen van medicijnresten in water. ‘We werken samen met de overheid, zorgpartijen en de watersector aan maatregelen in de hele geneesmiddelenketen, van geneesmiddelenontwikkeling tot afval en zuivering, om medicijnresten in het water terug te dringen’, aldus Annelies de Lange, programmamanager Duurzaamheid bij de VIG.

Voorkomen van verspilling

Medicijnresten komen in het riool terecht via urine en ontlasting van patiënten, maar ook omdat zij vaak worden weggegooid. ‘Dat wat niet in het water terecht komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Het voorkomen van verspilling is daarom de meest effectieve maatregel om de hoeveelheid medicijnresten in het water te beperken’, legt De Lange uit. De aanpak van milieuverontreiniging door medicijnen, is één van de pijlers van de Green Deal Duurzame zorg 3.0. De VIG is één van de ondertekenaars.

De Lange vervolgt: ‘We hebben een flinke taak. Met veel inwoners op een klein oppervlak is het een uitdaging om het water schoon te houden. Dat lukt alleen door goed samen te werken met alle partijen in de medicijnketen; van apothekers tot aan waterzuiveringsbedrijven.’

Groene Hart-interviewserie

Ook Nicole Hunfeld, vicevoorzitter en penningmeester van de Apothekersorganisatie KNMP, bepleit een goede samenwerking: ‘Duurzame farmacie is zo belangrijk. Veel mensen houden zich er ook mee bezig en het samenwerken geeft zoveel energie. Ik hoop dat we dat ook heel lang zo kunnen doen.’

In het eerste interview in de Groene Hart-serie legt zij uit dat de samenwerking met andere partijen uit het veld en andere ondertekenaars van de Green Deal Duurzame Zorg aanzienlijk bijdraagt aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen van de KNMP. ‘Doordat er nu een groot netwerk is, kun je goed overleggen met bijvoorbeeld huisartsen’, legt Nicole uit. ‘De lijnen zijn korter, waardoor je makkelijker met elkaar kan samenwerken. Dat kan in kleine dingen zitten. Dat is juist het mooie eraan.’

Gepast gebruik geneesmiddelen

Net als De Lange, noemt ook Hunfeld het belang van verspilling van medicijnen. Zij hoop dat er over 10 jaar veel meer inzicht is in de milieu-impact van geneesmiddelen: ‘Artsen kunnen dan gepaster voorschrijven en apothekers kunnen zo afleveren op maat. Beide handelingen leiden tot minder verspilling, en dat is hard nodig.’

Goed gebruik van geneesmiddelen is ook voor de VIG een belangrijk thema. Tijdens het Congres Goed Gebruik van Geneesmiddelen, op donderdag 11 april, staan zowel leden van de VIG als medewerkers van de VIG op het programma als panellid. VIG-voorzitter Mark Kramer, Joep Rijnierse (medisch directeur Amgen), Guido van den Boom (manager Geneesmiddelenbeleid, VIG), Sanne Groenemeijer (algemeen directeur Novo Nordisk) en Rob Nelissen (director operations, Organon) brengen hun expertise in.

Meer weten?