21-11-2023

Topman AstraZeneca in TIME100 Climate

Astra Zeneca Pascal Soriot
De CEO van AstraZeneca, Pascal Soriot, is opgenomen in de TIME100 Climate. In deze lijst staan 100 invloedrijke personen die aanzienlijke vooruitgang boeken in de strijd tegen klimaatverandering door het creëren van zakelijke waarde. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen feliciteert Pascal Soriot met de eervolle vermelding in de lijst en moedigt hem aan zijn belangrijke werk voort te zetten.

De lijst kent 5 categorieën: catalysts, leaders, titans, innovators en defenders. In elke categorie staan twintig personen vermeld. Soriot is opgenomen in de categorie Titans. De redactie van het toonaangevende Amerikaanse blad TIME heeft maandenlang samengewerkt met klimaatexperts om tot deze lijst te komen. De genomineerden komen uit de vijf sectoren die het meest cruciaal zijn voor verandering: energie, natuur, financiën, cultuur en gezondheid. Ze werden gekozen aan de hand van meetbare, schaalbare prestaties.

CO2-uitstoot neutraliseren

Soriot is voorzitter van de Sustainable Markets Initiative (SMI) Health System Task Force. Hiermee brengt hij leiders uit het wereldwijde zorgstelsel samen, met als doel de CO2-uitstoot van de sector te neutraliseren. In 2023 heeft de taskforce minimale duurzaamheidsdoelstellingen voor leveranciers vastgesteld, waarbij een nieuwe standaard voor de wereldwijde toeleveringsketen is vastgesteld.

Verantwoordelijkheid innovatieve bedrijven

Renée de Vries, manager communicatie bij AstraZeneca en voorzitter van de projectgroep Duurzaamheid van de VIG, reageert op de erkenning. ‘Als innovatieve bedrijven hebben we een verantwoordelijkheid om niet alleen preventie, diagnose en behandeling beter te maken, maar ook om de manier waaróp we werken te verbeteren. Het is belangrijk om concrete doelstellingen af te spreken én beleid te maken ten aanzien van waterverbruik, afval en CO2-uitstoot. We zijn er trots op dat onze CEO daar het voortouw in neemt.’

Klimaatverandering tegengaan

Ook in Nederland zet AstraZeneca zich in om de klimaatverandering tegen te gaan. De Vries: ‘Bij AstraZeneca stoten wij bijvoorbeeld inmiddels 59% minder broeikasgas uit dan in 2015. En we gaan verder: wij hebben afgesproken om vanaf 2026 98% minder uit te stoten en in 2030 onze voetafdruk in onze hele waardeketen te halveren. Onze doelen en aanpak tot 2045 zijn doorgerekend door het Science-Based Targets Institute en we leggen verantwoording af aan de buitenwereld.’

Verbinding zorg en klimaat

De klimaatcrisis, onze behoefte aan zorg en een vergrijzende samenleving zijn sterk verbonden. Klimaatverandering verhoogt de kans op chronische ziekten, wat leidt tot toename van ziekenhuisopnames en verlies van levenskwaliteit en arbeidsproductiviteit. In heel Europa leven nu 50 miljoen mensen met minimaal één chronische ziekte. Tegelijkertijd is het behandelen van (chronische) ziekten niet alleen kostbaar, maar het heeft ook een grote milieu-voetafdruk. Nu al is wereldwijd ruim 4% van de CO2-uitstoot afkomstig van de zorg en in Nederland zelfs 7%.

Onderbehandeling funest

En niet verrassend: verkeerde- of onderbehandeling is nóg slechter voor het milieu dan de best passende behandeling. Neem bijvoorbeeld dialyse voor de behandeling van chronische nierziekte. Dat kost jaarlijks wereldwijd 160 miljard liter water en genereert meer dan 900.000 ton voornamelijk plastic afval. En dat terwijl dialyse met een vroegtijdige behandeling mogelijk voorkomen had kunnen worden.

Positief tegengeluid

De TIME100 Climate geeft een positief tegengeluid. De lijst toont dat topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven wereldwijd de strijd aangaan tegen de klimaatverandering. Voor het oplossen van klimaatverandering zijn gedurfde nieuwe stijlen van zakelijk leiderschap nodig. En er is een grote hoeveelheid kapitaal vereist voor praktische oplossingen die de uitstoot verminderen, de natuur herstellen en de levenskwaliteit verbeteren. Bedrijven bevinden zich vaak in de beste positie om daadwerkelijk schaalbare oplossingen te implementeren. Gezien de ambitieuze klimaatdoelstellingen die onze leden zichzelf stellen, pakken zij deze handschoen met verve op.

Weten wie er nog meer in de TIME100 Climate staat? De volledige lijst vindt u hier.