25-01-2022

Wereldwijd bijna 10 miljard vaccins gezet

Covid vaccination doses per capita
Wereldwijd zijn bijna 10 miljard COVID-19 vaccins toegediend. Dat blijkt uit cijfers van ‘Our World in Data.’

Volgens het onderzoeksteam, verbonden aan de Universiteit van Oxford, is nu ruim 52% van de wereldbevolking volledig gevaccineerd. Inmiddels zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat de acute fase van de pandemie dit jaar over kan zijn.

Hoe anders was dat twee jaar geleden toen diezelfde WHO COVID-19 tot pandemie verklaarde. Wetenschappers en geneesmiddelenbedrijven waren toen al gestart met het ontwikkelen van vaccins en geneesmiddelen tegen corona, maar de verwachting dat er snel een oplossing gevonden zou worden was laag.

Samenwerking

Door onder andere de inzet van nieuwe technieken, goede samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheden, werden eind 2020 de eerste vaccins goedgekeurd door de verschillende geneesmiddelenautoriteiten.

Productie

Bedrijven als Pfizer/BioNTech, Janssen, AstraZeneca en Moderna hebben in 2021 hun productie zo weten op te schroeven dat er voldoende vaccins zijn om de wereldbevolking te bedienen. Zo maakte Pfizer-CEO Albert Bourla onlangs bekend dat zijn bedrijf de grens van 1 miljard geproduceerde doses is gepasseerd. Elke maand produceert de industrie op dit moment ongeveer 1,4 miljard COVID-19 vaccins. Dat is bijna 17 miljard op jaarbasis.

Kritiek

Ondanks dat er veel vaccins zijn, verschilt het vaccinatietempo per land. Vooral in Afrikaanse landen lijkt het priktempo laag. Dat leidde tot kritiek van mensenrechtenorganisaties op verschillende bedrijven. Criticasters zeggen dat patenten op de verschillende vaccins ervoor zorgen dat nog niet iedereen gevaccineerd is. Het delen van patenten zou de productiesnelheid verhogen was het idee.

Animo

Inmiddels is duidelijk dat de productie van voldoende vaccins niet het probleem is, maar dat er een aantal andere oorzaken aan te wijzen zijn waar de industrie vaak niet veel aan kan doen. De bereidheid van landen om vaccins met elkaar te delen is bijvoorbeeld niet altijd vanzelfsprekend. Zo hebben de Indiase autoriteiten maandenlang de export van vaccins naar (vooral Afrikaanse) landen tegengehouden, omdat India de vaccins zelf nodig had.

Uit recente berichtgeving blijk ook dat iets wat op het oog simpel lijkt, zoals het ontbreken van koelkasten, tot enorme problemen leidt bij het distribueren en bewaren van vaccins. De industrie kan daarbij helpen, maar de oplossing ligt vooral bij de regering van de landen zelf. Hetzelfde geldt voor goede voorlichting aan de bevolking over het nut van vaccineren. Uit een grootschalige enquête onder meer dan 5.000 mensen in 34 Afrikaanse landen blijkt dat 26% van mening is dat vaccinatie overbodig is en dat 43% denkt dat er alternatieven voor vaccinatie zijn.

Geneesmiddelen

Naast vaccins hebben verschillende bedrijven ook geneesmiddelen ontwikkeld voor patiënten die besmet zijn met COVID-19. Van een aantal van deze middelen is de verwachting dat ze snel worden toegelaten door de geneesmiddelautoriteiten. Vooruitlopend daarop heeft een aantal van deze bedrijven contracten afgesloten met generieke geneesmiddelfabrikanten voor de goedkope productie van deze middelen voor derdewereldlanden.

Toekomst

Farmaceutische bedrijven zullen in 2022 doorgaan met de productie van vaccins en geneesmiddelen tegen COVID-19. Het huidige kader voor intellectuele eigendom dat deze innovatieprocessen ondersteunt, zal de ontwikkeling mogelijk maken van nieuwe generaties vaccins die langduriger en krachtiger beschermen, makkelijker zijn te vervoeren, op te slaan en toe te dienen. Ook maakt het de weg vrij om nieuwe behandelingen te ontwikkelingen die effectief zijn op huidige en nieuwe varianten van het virus. Hiermee zal het hopelijk mogelijk zijn de pandemie het komende jaar achter ons te laten.

Bron: Our world in data